Malbork 82-200 ul. Daleka 72

tel./fax: 55 272 89 39; 55 272 10 73

 

Posiada do wynajęcia/ dzierżawy w podanych niżej magazynach:

 

 

1. Magazyn Malbork, 82-200 Malbork ul. Daleka 72,

 

Powierzchnię biurową:

W budynku administracyjnym o łącznej powierzchni 168,7m². Osobne wejście.

 

Powierzchnię magazynową:

Budynek garażowy – powierzchnia 206,5 m² Dwie bramy wjazdowe. Budynek wyposażony w dwa kanały naprawcze do taboru samochodowego.

Cena 1m² – 8,00 zł/m²Plac utwardzony o powierzchni 378m².

Cena – 4,00 zł/m²Bocznica kolejowa

Oferta dla firm w zakresie współużytkowania bocznicy do rozładunku wagonów z możliwością usługowego korzystania z lokomotywy i obsługi manewrowej.

Cena ryczałtowa lub za 1 godzinę w zależności od profilu i zakresu umowy.

 

2. Magazyn Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 38.

Powierzchnię biurową :

Pomieszczenia biurowe parter 126,15 m² (osiem pokoi), WC 14,55 m²Pomieszczenia biurowe 1 piętro 136,02m² (sześć pokoi + sekretariat), WC 14,55 m²; łazienka 2,9 m²

Cena – 14,00 zł/m2

 

Powierzchnię magazynową:

Plac utwardzony na terenie elewatora (boks) 460m²

Cena – 5,00 zł/m2Parking przed zakładem 680m²

Cena- 4,00 zł/m2

 

Bocznica kolejowa :

Bocznica kolejowa wraz z rampą załadunkowo rozładunkowa dł. 80m, szer. 5m

Rampa wraz z drogą dojazdową do remontu.

Współpraca z firmami w zakresie współużytkowania bocznicy i podnajmu lokomotywy z obsługą. Zakres do uzgodnienia

 

3. Magazyn Pieniężno, 14-520 Pieniężno, ul. Cmentarna 3

Powierzchnia magazynowa – wiata magazynowa o powierzchni 276 m², cena – 6,00 zł/m²

 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem:

tel. (55) 272 89 39

fax (55) 272 10 73