Proboszczewice k/Płocka 09-412
ul. Bielska 2A
fax: 24 367 52 62, tel.: 24 261 24 01

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Mirosława Ryciak  tel. 691 958 036
Juliusz Kokoszczyński  tel. 691 958 044
proboszczewice[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 54,12 tys. ton

· urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,

· suszarnia zbożowa – 1 szt.,

· samochodowy punkt przyjęcia zboża szt. 2,

· kolejowy punkt przyjęcia zboża,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,

· system aktywnej wentylacji i chłodzenia zbóż w komorach,

· elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż,

Urządzenia do ważenia zboża:

· elektroniczna waga samochodowa 60 t – 2 szt.,

· waga kolejowa elektroniczna 100 t.

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 1400 ton/dobę

· transport kolejowy – 1400 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 1400 ton/dobę

· transport kolejowy – 1400 ton/dobę