Wąbrzeźno 87-200 ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 121
tel.: 56 688 25 23
fax: 56 688 25 26

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Robert Polcyn  tel. 691 958 043
Stanisław Gębka tel. 691 958 066
wabrzezno[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 56 tys. ton

· urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,

· suszarnia zbożowa 2 szt.

· elektroniczny system pomiaru temperatury w komorach,

· system aktywnej wentylacji i schładzania ziarna zbóż w komorach,

· samochodowy punkt przyjęcia zboża,

· kolejowy punkt przyjęcia zboża,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

· elektroniczna waga samochodowa 60 t.

· mechaniczna waga samochodowa 50 t.

· mechaniczna waga kolejowa 100 t.,

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 2000 ton/dobę

· transport kolejowy – 1200 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 2000 ton/dobę

· transport kolejowy – 1200 ton/dobę