Bielsk Podlaski 17-100 ul. Kleszczelowska 84a
tel.: 85 730 15 92, fax: 85 730 64 22

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Wojciech Jakubowski tel. 691 958 300
bielskpodlaski[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 33,5 tys. ton

· urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,

· suszarnia zbożowa 3 szt.,

· elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,

· system aktywnej wentylacji i schładzania zboża w komorach,

· samochodowy punkt przyjęcia zboża 4 szt.,

· kolejowy punkt przyjęcia zboża,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo wyładowczym,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż

Urządzenia do ważenia zboża:

· elektroniczna waga samochodowa 60 t - 2 szt.,

· elektroniczna waga kolejowa 100 t

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 1000 ton/dobę

· transport kolejowy – 1500 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 1000 ton/dobę

· transport kolejowy – 1500 ton/dobę