Malbork 82-200 ul. Daleka 72
tel./fax: 55 272 89 39; 55 272 10 73

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Jolanta Miliszkiewicz tel. 691 958 058
Adam Krupa tel. 55 272 10 33
malbork[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 89,76 tys. ton

· suszarnia zbożowa 2 szt.,

· urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu 2 szt.,

· system aktywnej wentylacji i schładzania zbóż w komorze,

· samochodowy punkt przyjęcia zboża – 4 szt.,

· kolejowy punkt przyjęcia zboża,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo odbiorczym,

· elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

· elektroniczna waga samochodowa 60 t – 2 szt.,

· elektroniczna waga kolejowa – 100 t,

· elektroniczna waga automatyczna - odważająca

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 2000 ton/dobę

· transport kolejowy – 2000 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 1500 ton/dobę

· transport kolejowy – 1200 ton/dobę

 

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: