Bartoszyce 11-200 ul. Zbożowa 8
tel./fax: (89) 764 – 50 – 80

Koordynatorzy handlowi Elewarr:

1.      Kamil Mazurek tel. 691 958 014

 

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 51,4 tys. ton

· suszarnia zbożowa 2 szt.,

· urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,

· samochodowy punkt przyjęcia zboża – 3 szt.,

· system zdalnego pomiaru temperatury w komorach,

· kolejowy punkt przyjęcia zbóż,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo odbiorczym,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

· elektroniczna waga samochodowa 60 t – 2 szt.,

· elektroniczna waga kolejowa – 100 t,

· elektroniczna waga automatyczna - odważająca

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 1000 ton/dobę

· transport kolejowy – 1000 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 1000 ton/dobę

· transport kolejowy – 1000 ton/dobę

 

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: