Pieniężno 14-520 ul. Cmentarna 3
tel. 55 243 92 50  fax: 55 243 92 52

pieniezno[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 53,3 tys. ton

· suszarnia zbożowa 2 szt.,

· urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,

· samochodowy punkt przyjęcia zboża – 3 szt.,

· system zdalnego pomiaru temperatury w komorach,

· system aktywnej wentylacji i schładzania zbóż w komorze,

· kolejowy punkt przyjęcia zbóż,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo odbiorczym,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża

· elektroniczna waga samochodowa 60 t.,

· mechaniczna waga samochodowa 50 t. – 2 szt.

· waga kolejowa 100 t.,

· elektroniczna waga automatyczna – odważająca.

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 1800 ton/dobę

· transport kolejowy – 1200 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 1600 ton/dobę

· transport kolejowy – 1200 ton/dobę

 

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: