Krupiec 22-302 Siennica Nadolna
tel.: 82 577 03 96

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Zbigniew Miszczak tel. 663 778 189
Magdalena Pawelczyk tel. 697 101 319
krupiec[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 50 tys. ton

· urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,

· suszarnia zbożowa,

· system aktywnej wentylacji i schłodzenia zboża w komorach,

· elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,

· samochodowy punkt przyjęcia zboża 4 szt.,

· kolejowy punkt przyjęcia zboża,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo odbiorczym,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

· elektroniczna waga samochodowa 60 t – 2 szt.,

· waga kolejowa 100 ton,

· elektroniczna waga automatyczna - odważająca

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 1000 ton/dobę – 4 linie

· transport kolejowy – 1200 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 800 ton/dobę

· transport kolejowy – 800 ton/dobę