Lubycza Królewska 22-680 ul. Polna 1
tel.: 84 661 70 18 ; fax: 84 661 71 49

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Waldemar Lewko tel. 501 280 685
lubycza[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 51,35 tys. ton

· urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,

· suszarnia zbożowa 2 szt.,

· elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,

· system aktywnej wentylacji zboża w komorach

· samochodowy punkt przyjęcia zboża 2szt.,

· kolejowy punkt przyjęcia zboża,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo odbiorczym,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

· elektroniczna waga samochodowa 60 t.

· mechaniczna waga samochodowa 50 t.

· waga kolejowa 100 ton.

· elektroniczna waga automatyczna - odważająca

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 1200 ton/dobę

· transport kolejowy – 1200 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 500 ton/dobę

· transport kolejowy – 1000 ton/dobę

 

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: