Gądki 62-023 ul. Zbożowa 1
tel.: 61 817 10 11; fax: 61 817 12 39

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Robert Kuźniak tel. 691 958 053
gadki[at]elewarr.com.pl

mapa-gadki350Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 50 tys. ton

· urządzenie do automatycznego poboru prób zbóż z kołowych środków transportu,

· suszarnia zbożowa – 2 sztuki,

· elektroniczny system pomiaru temperatury w komorach,

· system aktywnej wentylacji i chłodzenia zbóż w komorach,

· samochodowy punkt przyjęcia zboża 4 szt.,

· kolejowy punkt przyjęcia zboża,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo odbiorczym,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

· elektroniczna waga samochodowa 60 t

· waga kolejowa 100 t

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 1200 ton/dobę

· transport kolejowy – 1400 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 1200 ton/dobę

· transport kolejowy – 1400 ton/dobę

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: