Nowogród Bobrzański 66-011 ul. Pocztowa 13
tel.: 68 327 66 25
fax: 68 327 69 13
tel.: 68 327 69 18

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Wiesław Błażejewski tel. 691 958 037
nowogrod[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 27,8 tys. ton

· urządzenie do automatycznego poboru prób zbóż z kołowych środków transportu,

· suszarnia zbożowa – 1 szt.,

· system aktywnej wentylacji i chłodzenia zbóż w komorach

· samochodowy punkt przyjęcia zboża 2 szt.,

· kolejowy punkt przyjęcia zboża,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo odbiorczym,

· elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

· elektroniczna waga samochodowa 50 t.,

· mechaniczna waga samochodowa 50 t.,

· elektroniczna waga kolejowa 100 t.,

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 1200 ton/dobę

· transport kolejowy – 1200 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 1200 ton/dobę

· transport kolejowy – 1200 ton/dobę

 

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: