Kępno 63-600 ul. Grabowska 7
tel.: 62 791 33 33; fax: 62 791 33 44

Koordynatorzy handlowi Elewarr
Konrad Paczyński tel. 735 937 074

kepno[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 50 tys. ton

· urządzenie do automatycznego poboru prób zbóż z kołowych środków transportu,

· suszarnia zbożowa,

· elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,

· samochodowy punkt przyjęcia zboża 4 szt.,

· kolejowy punkt przyjęcia zboża,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

· system aktywnej wentylacji i chłodzenia zbóż w komorach

· elektroniczna waga samochodowa 60 t.,

· mechaniczna waga samochodowa 50 t.,

· elektroniczna waga kolejowa 100 t.,

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 1000 ton/dobę

· transport kolejowy – 1500 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 1000 ton/dobę

· transport kolejowy – 1500 ton/dobę

 

 

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: