Pojemność: 69 tys. ton

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

 • wialnia czyszczenia wstępnego – 4 szt.,
 • wialnia czyszczenia intensywnego,
 • wialnia – sortownik,
 • suszarnia Riela 2 szt.,
 • urządzenia pneumatycznego pobierania prób z samochodów – 2 szt.,
 • urządzenia do aktywnej wentylacji i schladzania,
 • samochodowy punkt przyjęcia zboża – 3 szt.,
 • samochodowy punkt wydania zboża,
 • bocznica kolejowa,
 • system zdalnego pomiaru temperatury w komorach,
 • laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

 • waga samochodowa – elektroniczna sprzężona z komputerowym sys. rejestracji – 60 t – 2 szt.,
 • waga kolejowa – 100 t,
 • waga automatyczna wewnątrz elewatora.

Zdolność przyjęcia:

 • transport samochodowy – 2000 ton/dobę
 • transport kolejowy – 2500 ton/dobę

Zdolność wydania:

 • transport samochodowy – 1500 ton/dobę
 • transport kolejowy – 1200 ton/dobę

Zdolność suszenia: – 1500 ton/dobę

Zdolność czyszczenia: – 4500 ton/dobę

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: