Pojemność: 50 tys. ton

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

 • wialnia mechaniczna – 4 szt.,
 • suszarnia M 840 – 3 szt.,
 • suszarnia M 839,
 • system zdalnego pomiaru temperatury w komorach,
 • samochodowe kosze za – lub wyładunkowe – 4 szt.,
 • kolejowy kosz przyjęciowo – wydawczy,
 • bocznica kolejowa z punktem zdawczo odbiorczym,
 • laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

 • waga samochodowa – elektroniczna 50t – 2 szt,.
 • waga kolejowa 100 ton.

Zdolność przyjęcia:

 • transport samochodowy – 2560 ton/dobę – 4 linie
 • transport kolejowy – 1300 ton/dobę

Zdolność wydania:

 • transport samochodowy – 2000 ton/dobę
 • transport kolejowy – 1000 ton/dobę

Zdolność suszenia: – 1500 ton/dobę

Zdolność czyszczenia: – 1900 ton/dobę

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: