Pojemność: 50 tys. ton

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

 • wialnia mechaniczna KW 040 – 8 szt.
 • suszarnia GDT300/16/2 na olej opałowy,
 • suszarnia SD 14 na olej opałowy – 1 szt.,
 • samochodowy kosz przyjęciowo – wydawczy – 2 szt.,
 • kolejowy kosz przyjęciowo – wydawczy,
 • bocznica kolejowa,
 • system aktywnej wentylacji i chłodzenia zboża,
 • laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż,
 • system zdalnego pomiaru temperatury w komorach.

Urządzenia do ważenia zboża:

 • waga samochodowa – elektroniczna 50 t – 2 szt.,
 • waga kolejowa elektroniczna 100 t.

Zdolność przyjęcia:

 • transport samochodowy – 1400 ton/dobę
 • transport kolejowy – 1400 ton/dobę

Zdolność wydania:

 • transport samochodowy – 1400 ton/dobę
 • transport kolejowy – 1400 ton/dobę

Zdolność suszenia: – 1400 ton/dobę

Zdolność czyszczenia: – 1400 ton/dobę

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: