mapa-gadki350Pojemność: 50 tys. ton

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

 • wialnia mechaniczna KW 040 – 4 szt.,
 • suszarnia M840 – 2 sztuki,
 • system zdalnego pomiaru temperatury w komorach
 • samochodowe kosze za- lub wyładunkowe wydaj. – 4 szt.,
 • kolejowy kosz przyjęciowo – wydawczy,
 • bocznica kolejowa z punktem zdawczo odbiorczym,
 • laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

 • waga samochodowa -mechaniczna 50 t
 • waga kolejowa 100 t
 • waga samochodowa elektroniczna Schenck 60 t

Zdolność przyjęcia:

 • transport samochodowy – 1200 ton/dobę
 • transport kolejowy – 1400 ton/dobę

Zdolność wydania:

 • transport samochodowy – 1200 ton/dobę
 • transport kolejowy – 1400 ton/dobę

Zdolność suszenia: – 1300 ton/dobę

Zdolność czyszczenia: – 1200 ton/dobę

 

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: