ELEWARR Sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem gospodarczym ze 100%-owym udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W Oddziałach posiada nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności 644 tysiące ton.

Magazyny Spółki położone na terenie całego kraju są przystosowane do długoterminowego przechowywania surowców rolnych. Ponadto ELEWARR Sp. z o.o. posiada udziały w trzech Spółkach zbożowo-przetwórczych o łącznej pojemności magazynowej 130 tysięcy ton.

Spółka istnieje od 1992 roku. Poprzez współpracę ze swoimi klientami, Zarząd i pracownicy Spółki wspierają ich w odnoszeniu sukcesów w działalności produkcyjno – handlowej . ELEWARR Sp. z o.o. jest stabilnym, wiarygodnymi i lojalnym partnerem zarówno dla producentów rolnych jak i dużych firm produkcyjnych i handlowych.

Spółka wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz system HACCP w zakresie przyjęcia, przechowywania i obrotu ziarnem zbóż i nasionami roślin oleistych.

Od sierpnia 2011 roku Spółka ELEWARR we wszystkich swoich obiektach wdrożyła system RED-cert. Certyfikat RED-cert zapewnia osiągnięcie pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi (Dyrektywa PE nr 2009/28) dla produkcji biomasy zgodnej z kryteriami zrównoważonej produkcji.

Działalność spółki obejmuje:

  • obrót surowcami i produktami rolnymi oraz przetworami zbożowymi
  • świadczenie usług skupu, przechowywania oraz suszenia zbóż innym podmiotom gospodarczym
  • eksport i import surowców i produktów rolnych
  • składowanie w komorach materiałów sypkich (pelety, granulaty, wysłodki cukrowe, itp.)
  • ważenie pojazdów samochodowych, wagonów kolejowych
  • rozładunek towarów na bocznicach kolejowych
  • dzierżawa pomieszczeń biurowo-handlowych i placów składowych

 

ELEWARR Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa
NIP: 526-030-02-79, KRS nr 0000102377, REGON nr 011074010
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 143.010.500,00 PLN

 

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:
Cialis NZ cialis generic nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra nz KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique