ELEWARR Sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem gospodarczym ze 100%-owym udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W Oddziałach posiada nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności 644 tysiące ton.

Magazyny Spółki położone na terenie całego kraju są przystosowane do długoterminowego przechowywania surowców rolnych. Ponadto ELEWARR Sp. z o.o. posiada udziały w trzech Spółkach zbożowo-przetwórczych o łącznej pojemności magazynowej 130 tysięcy ton.

Spółka istnieje od 1992 roku. Poprzez współpracę ze swoimi klientami, Zarząd i pracownicy Spółki wspierają ich w odnoszeniu sukcesów w działalności produkcyjno – handlowej . ELEWARR Sp. z o.o. jest stabilnym, wiarygodnymi i lojalnym partnerem zarówno dla producentów rolnych jak i dużych firm produkcyjnych i handlowych.

Spółka wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz system HACCP w zakresie przyjęcia, przechowywania i obrotu ziarnem zbóż i nasionami roślin oleistych.

Od sierpnia 2011 roku Spółka ELEWARR we wszystkich swoich obiektach wdrożyła system RED-cert. Certyfikat RED-cert zapewnia osiągnięcie pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi (Dyrektywa PE nr 2009/28) dla produkcji biomasy zgodnej z kryteriami zrównoważonej produkcji.

Działalność spółki obejmuje:

  • obrót surowcami i produktami rolnymi oraz przetworami zbożowymi
  • świadczenie usług skupu, przechowywania oraz suszenia zbóż innym podmiotom gospodarczym
  • eksport i import surowców i produktów rolnych
  • składowanie w komorach materiałów sypkich (pelety, granulaty, wysłodki cukrowe, itp.)
  • ważenie pojazdów samochodowych, wagonów kolejowych
  • rozładunek towarów na bocznicach kolejowych
  • dzierżawa pomieszczeń biurowo-handlowych i placów składowych

 

ELEWARR Sp. z o. o.
Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa
NIP: 526-030-02-79, KRS nr 0000102377, REGON nr 011074010
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 143.010.500,00 PLN

 

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: