Acheter Priligy Viagra Suisse Acheter Levitra Orodispersible Acheter Cialis 5mg Cialis Suisse Acheter Levitra Acheter Propecia Levitra Vendita Comprare Propecia Acquisto Female Viagra Acquisto Cialis Jelly Viagra Super Active Levitra Originale Viagra online Levitra Compresse Divisibili Disfunzione Erettile Ecografia Comprare Priligy Viagra Generico Comprare Brand Cialis Kamagra Oral Jelly Viagra Originale 100mg

Aktualności

 

Godziny przyjęć zbóż i rzepaku w  magazynach  Spółki w dniach 20 - 21 lipca 2019 r.

Magazyn w Gądkach

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 18

Niedziela            21.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Kępnie

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15 (z możliwością przedłużenia)

Niedziela            21.07.2019 r.      nie przyjmujemy

Magazyn w Nowogrodzie Bobrzańskim

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Niedziela            21.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Krupcu

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 18

Niedziela            21.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Lubyczy Królewskiej

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 18

Niedziela            21.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Rzeszowie

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 18

Niedziela            21.07.2019 r.      nie przyjmujemy

Magazyn w Malborku

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Niedziela            21.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Bartoszycach

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 18

Niedziela            21.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 18

Magazyn w Pieniężnie

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 19

Niedziela            21.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Braniewie

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Niedziela            21.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Ornecie

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Niedziela            21.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Proboszczewicach

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 13

Niedziela            21.07.2019 r.      nie przyjmujemy

Magazyn w Drobinie

Sobota                20.07.2019 r.      nie przyjmujemy

Niedziela            21.07.2019 r.      nie przyjmujemy

Magazyn w Radzyniu Chełmińskim

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 17

Niedziela            21.07.2019 r.      nie przyjmujemy

Magazyn w Wąbrzeźnie

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 18

Niedziela            21.07.2019 r.      nie przyjmujemy

Magazyn w Koronowie

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Niedziela            21.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Bielsku Podlaskim

Sobota                20.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 17

Niedziela            14.07.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15


Elewarr Sp. z o.o. informuje, że dniu 13 czerwca 2019 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. , w oparciu o wniosek Rady Nadzorczej Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. z dnia 11 czerwca 2019 r. odwołało Pana Marka Skomorowskiego z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. zgodnie z art. 219 ustawy Kodeks spółek handlowych jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. i do jej kompetencji należy m.in. składanie wniosku w sprawie odwołania członka zarządu.


Konsekwentnie rozwijamy się w powiecie braniewskim. Po relacjonowanym na portalu ELEWARR-u spotkaniu z dnia 19 marca 2019 r. przyszła pora na kolejną naradę roboczą w Starostwie Powiatu Braniewskiego.

W dniu 24 maja 2019 r. delegacja ELEWARR-u, w tym Prezes Zarządu dr Daniel Alain Korona oraz Wiceprezes Monika Parafianowicz odbyła spotkanie z przedstawicielami Starostwa Braniewskiego, w tym Starostą Karolem Motyką oraz Wicestarostą Mirosławem Kudlińskim.

Rozmowa dotyczyła planów inwestycyjnych odnośnie obiektu magazynowego ELEWARR-u w miejscowości Braniewo oraz potrzeby dobrej współpracy w realizacji tych działań.

Planowana inwestycja posłuży zarówno zwiększeniu powierzchni przechowalniczej dotychczasowego obiektu magazynowego, jak i wzrostowi miejsc pracy przy obsłudze elewatora.

Spotkanie przebiegło w konstruktywnej atmosferze, a jego uczestnicy wyrazili nadzieję na dalszą owocną współpracę.


ELEWARR Sp. z o.o. informuje, że w bieżącym roku obrotowym będzie realizował politykę kontraktacyjną wobec producentów rolnych. W kontraktach z rolnikami będzie zawarte zobowiązanie cenowe ELEWARR-u, wzorem lat poprzednich polegające na zastosowaniu algorytmu wyznaczania ceny skupu, tj. cena nie może być niższa niż średnia cen z trzech konkurencyjnych zakładów skupujących dany asortyment w rejonie działania danego oddziału ELEWARR-u.

W trosce o małe i średnie gospodarstwa rolne, celem uniknięcia ubiegłorocznej sytuacji szybkiego wyczerpania się naszej powierzchni przechowalniczej, polityka kontraktacyjna Spółki będzie zrównoważona. W minionym sezonie skupowym drobni rolnicy m.in. z obszaru regionu podlaskiego nie mogli sprzedać nam swoich plonów, ponieważ powierzchnia magazynowa ELEWARR-u została wykorzystana na zawarte wcześniej umowy kontraktacyjne, głównie z gospodarstwami wielkoobszarowymi. W związku z powyższym, celem zapewnienia ciągłości akcji skupu od producentów, aktualnie Spółka przewiduje zawieranie umów kontraktacyjnych do 50 ton rzepaku na jednego dostawcę. Dyrektorzy poszczególnych oddziałów współdecydują o polityce kontraktacyjnej i na bieżąco będą monitorować sytuację na rynku lokalnym.

ELEWARR Sp. z o.o. jako podmiot kontrolowany przez państwo polskie wspiera polskich rolników i nie występuje przeciwko kontraktacji. Działania Spółki ograniczające wielkość umów kontraktacyjnych są podyktowane wyłącznie tym, aby ograniczona powierzchnia przechowalnicza ELEWARR-u nie została wykorzystana wyłącznie przez wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. W miarę możliwości oraz w odniesieniu do uwarunkowań lokalnych, Spółka będzie przyjmować także większe dostawy rzepaku.

ELEWARR Sp. z o.o. deklaruje wolę stałej współpracy z organizacjami i związkami rolniczymi , działającymi na rzecz dobra polskiego rolnictwa.

W dniu 8 maja 2019r. w Oddziale ELEWARR Sp. z o.o. w Gądkach odbyło się spotkanie Zarządu Spółki - Prezesa dr Daniela Alaina Korony i Wiceprezes Moniki Parafianowicz oraz Dyrektora Oddziału Gądki Michała Kotkowskiego z kandydatem w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Posłem na Sejm RP Panem Janem Dziedziczakiem.

Rozmowa dotyczyła perspektyw współpracy ELEWARR Sp. z o.o. z miejscowymi rolnikami oraz bieżących potrzeb społeczności lokalnej.Zarząd Spółki ELEWARR Sp. z o.o. zawiadamia, że kredyt obrotowy zaciągnięty przez poprzedni Zarząd Spółki na rok obrachunkowy 2018/2019 wraz z częścią kredytu obrotowego rolowanego z roku obrachunkowego 2017/2018 w wysokości łącznej 210.000.000,- zł (dwieście dziesięć milionów złotych) został spłacony - na 2 miesiące przed terminem.

Zwiększa to potencjał operacyjny Spółki w planowaniu przyszłej kampanii żniwnej.

W związku z opublikowanym w dniu 25.04.2019r. na portalu farmer.pl wywiadem z byłym Prezesem ELEWARR Sp. z o.o. Bogdanem Drechną, informujemy:

1. Uchwałą Nr 6/12/18 Rady Nadzorczej Elewarr Spółka z o.o. z dnia 27.12.2018r. Pan Bogdan Drechna nie otrzymał absolutorium za okres pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 01.07.2017r. – 30.06.2018r. (w głosowaniu tajnym w sprawie udzielania jemu absolutorium Rada Nadzorcza jednomyślnie podjęła uchwałę, tj. wszystkich trzech członków Rady Nadzorczej głosowało przeciw). Skład Rady Nadzorczej powołanej w 2016 roku nie uległ zmianie.

2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników /ZZW/ Spółki ELEWARR Sp. z o.o. podczas obrad w dniu 27 grudnia 2018r. nie udzieliło panu Bogdanowi Drechnie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ELEWARR w roku obrotowym 2017/2018r. Uchwała nr 4 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia p. Bogdanowi Drechnie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018, nie została podjęta wobec oddania wszystkich głosów przeciw jej powzięciu.

3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników /ZZW/ Spółki ELEWARR Sp. z o.o. podczas obrad w dniu 27 grudnia 2018r. jednogłośnie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków drugiemu członkowi zarządu ELEWARR w roku obrotowym 2017/2018r. Wiceprezesowi Andrzejowi Mioduszewskiemu.

Wobec powyższego, twierdzenia byłego Prezesa ELEWARR Sp. z o.o. na temat jego działalności zarządczej w Spółce i osobistych osiągnięć w roku obrotowym 2017/18 nie znajdują oparcia w faktach oraz nie zostały potwierdzone przez organy kompetentne do dokonania pozytywnej oceny pracy zarządczej Bogdana Drechny w formie absolutorium.

Podkreślamy, że strata finansowa ELEWARR Sp. z o.o. ujawniona we wstępnym sprawozdaniu finansowym w dacie 27 września 2018 r. podpisana przez ówczesnego Prezesa Zarządu Bogdana Drechnę i Głównego Księgowego wynosiła 18.087.990,83 zł.

Nowy Prezes ELEWARR Sp. z o.o. dr Daniel Alain Korona został powołany na stanowisko w dniu 1 listopada 2018 roku. Natomiast pan Bogdan Drechna w okresie od 1 listopada 2018r. do 10 grudnia 2018r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEWARR Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017/18 zostało ostatecznie sporządzone i podpisane przez Zarząd Spółki w dniu 14 grudnia 2018r., to jest 4 dni po odwołaniu pana Drechny ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ELEWARR Sp. z o.o. W tym czterodniowym okresie nie zaszły żadne zdarzenia finansowe wpływające na wynik finansowy i kondycję Spółki.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ELEWARR Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 27 grudnia 2018r. Również w okresie pomiędzy 14 grudnia 2018r. a 27 grudnia 2018r. nie wystąpiły jakiekolwiek okoliczności wpływające na bilans Spółki. Stąd też, powoływanie się przez pana Bogdana Drechnę na art. 54 ustawy o rachunkowości i rzekomą konieczność rewizji sprawozdania finansowego z udziałem biegłego rewidenta jest całkowicie bezpodstawne.

Jednocześnie informujemy, że aktualne władze ELEWARR Sp. z o.o., to jest Prezes Zarządu dr Daniel Alain Korona oraz Wiceprezes Zarządu radca prawny Monika Parafianowicz spełniają obowiązujące wymogi ustawowe do objęcia stanowisk członków zarządu spółki prawa handlowego, jak również wymogi ustawowe przewidziane dla członków rad nadzorczych – w świetle Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd ELEWARR Sp. z o.o. niezwłocznie podejmie stosowne kroki prawne w związku z wyżej wymienioną publikacją na portalu farmer.pl oraz zwróci się do jego redakcji z wnioskiem o publikację niniejszego komunikatu.
W związku z artykułem red. Marzeny Pokorskiej-Kalinowskiej „Zamojskie Zakłady Zbożowe chętnie wchłonie Elewarr’ opublikowanym w dniu 15.04.2019r. na portalu farmer.pl informujemy, że jego treść powstała bez konsultacji z działem prasowym ELEWARR Sp. z o.o. i zawiera liczne nieuprawnione sugestie dotyczące strategii rozwoju Spółki.

1. Zamojskie Zakłady Zbożowe są spółką zależną ELEWARR Sp. z o.o. Ewentualna zmiana stosunków podległościowych i zarządczych wewnątrz grupy kapitałowej nie stanowi wchłonięcia nowego podmiotu. Nieprawdziwe jest zatem sugerowanie w tytule artykułu, jakoby ELEWARR Sp. z o.o. planował przejęcie dobrze prosperującej spółki z rynku zewnętrznego.
2. Przekształcenie Zamojskich Zakładów Zbożowych będących spółką zależną ELEWARR Sp. z o.o. bezpośrednio w jeden z oddziałów ELEWARR-u jest koncepcją, która nie jest realizowana. Nie podjęto decyzji inkorporacyjnej, tj. ani zarząd ELEWARR Sp. z o.o., ani zarząd Zamojskich Zakładów Zbożowych nie podpisały planu połączenia tych podmiotów.
3. Dyskusje odnośnie wizji rozwoju ELEWARR Sp. z o.o., Zamojskich Zakładów Zbożowych, jak i całego sektora zbożowo-przetwórczego w Polsce trwają od dawna, czego przykładem jest m.in. koncepcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca powołania Polskiego Holdingu Spożywczego. Prezes ELEWARR Sp. z o.o. jest zobowiązany realizować politykę resortu rolnictwa. Przywoływanie publicystyki oraz wystąpień dr Daniela Alaina Korony z okresu gdy był osobą prywatną i prezesem organizacji pozarządowej jest nieuprawnionym sugerowaniem czytelnikowi kierunku rozwoju Spółki, który nie jest realizowany. Konkluzja zawarta w artykule portalu farmer.pl, jakoby projekty obecnego prezesa ELEWARR Sp. z o.o. dr Daniela Alaina Korony były zgodne z pomysłami byłego ministra rolnictwa Marka Sawickiego jest jawnym nadużyciem w obliczu faktu , że dr Korona został odwołany ze stanowiska prezesa ELEWARR Sp. z o.o. w pierwszych dniach urzędowania ministra Sawickiego.
4. Dr Daniel Alain Korona nie został powołany na Prezesa ELEWARR Sp. z o.o. z powodu swej działalności pro publico bono w organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste”, co czytelnik może wywieść z rozważań artykułu red. Pokorskiej-Kalinowskiej. Dr Daniel Alain Korona jest ekonomistą ze znaczącym dorobkiem zawodowym i spełnia wszelkie wymogi do zasiadania w zarządach spółek, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest związany z ELEWARR Sp. z o.o. od kilkunastu lat, a podczas jego poprzedniej prezesury w Spółce, w roku 2007 ELEWARR Sp. z o.o. zanotował najwyższy zysk w swej historii. Obecnie ELEWARR Sp. z o.o. posiada płynność finansową i pozytywną prognozę odnośnie wyniku finansowego za bieżący okres obrachunkowy. Należy przy tym podkreślić, że przywołana w artykule strata 17 mln zł dotyczy roku obrotowego 2017/18 (tj. od 01.07.2017r do 30.06.2018r.). Prezesem ELEWARR Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2016 do 31.10.2018r. był Bogdan Drechna, a nie dr Daniel Alain Korona.

Rzecznik Prasowy ELEWARR Sp. z o.o.
dr Karol Kostrzębski
19 marca 2019 r. w Oddziale Spółki ELEWARR w Malborku odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Braniewskiego, Karolem Motyką.

Gospodarzem spotkania był Dyrektor Oddziału Wojciech Tołkin – Żmijewski, który wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych, omówił planowane działania, położonych w powiecie braniewskim Elewatorów Pieniężno i Braniewo w obszarze skupu zbóż na bieżący rok. Ponadto, poza informacjami, odnoszącymi się do nowej polityki Spółki, obejmującej dwuetapową dywersyfikację działalności ELEWARRU w obszarach konsolidacji i ekspansji na nowych terenach, przedstawiono projekty zaangażowania kapitałowego w rozwój magazynów położonych w Pieniężnie i Braniewie.

Przedstawiciele Spółki zapewnili Starostę o chęci rozwoju tych obiektów, na dowód czego zaprezentowano ramowy plan realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie unowocześniania infrastruktury technologicznej w Elewatorze Pieniężno oraz modernizacji i rozbudowy bazy magazynowej Elewatora Braniewo, w którym pierwsze prace związane z wykonaniem instalacji odwadniającej ruszą już za kilka tygodni.

Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze, a jego uczestnicy życzyli sobie dalszej owocnej współpracy.

Copyright © 2019 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:

force 1 mid
levitra generico online Italia levitra generico vendita online kamagra effetti kamagra effetti collaterali Kamagra 100mg kamagra oral jelly italia Kamagra Oral Jelly effetti indesiderati lovegra 100mg tablets Lovegra senza ricotta Super kamagra 100 mg super kamagra effetti collaterali Super kamagra indicazioni priligy dapoxetina generico 30 mg priligy dapoxetina generico 60 mg priligy dapoxetina senza ricetta pacchetto di prova originali online pacchetto di prova originali Effetti collaterali Pacchetto di prova generici