Aktualności

8 listopada 2019 r. uruchomiono w m. Braniewo pierwszą z szeregu planowanych inwestycji rozwojowych mających na celu rozbudowę Elewatora Braniewo. Wykonawcą inwestycji jest Spółka Wodociągi Miejskie w Braniewie. Ze strony Spółki ELEWARR umowę podpisali: Dyrektor Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku – Wojciech Tołkin- Żmijewski oraz Księgowa Oddziału Malbork – Magdalena Kacperczak, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie – Bartłomiej Fita.
Zadania inwestycyjne realizowane aktualnie to wykonanie sieci odwadniającej magazynu nr 1 oraz kosza przyjęciowego. W ramach realizacji kolejnych inwestycji mających na celu rozbudowę bazy magazynowej oraz modernizację Elewatora Braniewo, zaplanowane jest wykonanie montażu dodatkowych silosów zbożowych, montaż suszarni zbożowej wraz z urządzeniami technologicznymi, wykonanie nowego kosza przyjęciowego i punktu wydającego zboża i rzepak, budowa nowej hali magazynowej wraz z systemem wentylacji pod składowanie usługowe zbóż i towarów żywnościowych, wykonanie przebudowy nawierzchni dróg wewnętrznych.
Realizacja zaplanowanych inwestycji rozwojowych w Elewatorze Braniewo, w sposób zasadniczy wzmocni pozycję operacyjną Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku na lokalnym rynku, a tym samym wpłynie pozytywnie na rozwój działalności gospodarczej Elewatora w Braniewie, jako wiarygodnego partnera skupowego dla współpracujących z nim producentów.
Realizacja inwestycji rozwojowych w Elewatorze w Braniewie pozostaje w związku ze zrównoważonym rozwojem Spółki, zwłaszcza w perspektywie rządowych strategicznych działań, dot. m.in. wykonania przekopu Mierzei Wiślanej, inwestycji w zakresie budowy zbożowych portów przeładunkowych w Gdańsku, które to działania wpłyną na aktywizację gospodarczą w obszarze niewykorzystanego potencjału ekonomicznego całego, położonego nad Zalewem Wiślanym regionu, w tym lokalnego rynku obrotu zbożem.Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mamy

Naszego kolegi Marka Roguskiego
Pracownika Centrali Spółki Elewarr

Markowi i wszystkim bliskim
Wyrazy szczerego współczucia
Składa Zarząd
oraz
Pracownicy Centrali Elewarr Sp. z o. o.

Magazyn w Drobinie

Sobota                17.08.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Radzyniu Chełmińskim

Sobota                19.10.2019 r.      od godz. 7 do godz. 19

Niedziela            20.10.2019 r.      od godz. 7 do godz. 19

Magazyn w Koronowie

Niedziela            18.08.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Bielsku Podlaskim

Sobota                19.10.2019 r.      od godz. 7 do godz. 17

Były minister rolnictwa, działacz PSL Marek Sawicki został pozwany przez spółkę Elewarr za słowa o doprowadzeniu do bankructwa. Spółka domaga się formalnych przeprosin na antenie TVP Info, bezpośrednio przed emisją programu „Minęła 8”, a w przypadku zaniechania nadawania tego programu — o godz. 08.10 bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, czy odniesień się do treści, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy oraz zakazanie pozwanemu rozpowszechniania twierdzeń, przypuszczeń, spekulacji, sugestii, podejrzeń, także w formie pytań o tym, że Elewarr sp. z o.o. jest bankrutem.

Przypomnijmy w dniu 7 sierpnia w trakcie programu "minęła 8" Marek Sawicki wypowiedział kilka nieprawd w tym słowa Wy ciągle Elewarr, Elewarr, a wyście go doprowadzili do bankructwa i chcecie na nim zbudować narodowy holding spożywczy

W dniu 21.08.2019 r. pełnomocnik powoda wystosował do pozwanego wezwanie do spełnienia świadczeń żądanych niniejszym pozwem. Wezwanie zostało doręczone w dniu 26.08.2019 r., jednakże pozwany nie zastosował się do jego treści. W tej sytuacji kierownictwo spółki zdecydowało się na pozew sądowy przeciw byłemu ministrowi rolnictwa. 26 września pozew przeciw Markowi Sawickiemu wpłynął do sądu okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXV C 2430/19).

W mocnych słowach nt. kłamstw Sawickiego o bankructwie Elewarru w sierpniu wypowiedział się minister Jan Krzysztof Ardanowski, zarząd spółki, a ostatnio w audycji dla Świata Rolnika TV - prezes Elewarru dr Daniel Alain Korona.W dniu 7 października 2019r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowego, nowoczesnego obiektu suszarni zbożowej zlokalizowanego na terenie elewatora należącego do Elewarr sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim. Inwestycja polegająca na budowie kompletnej suszarni zbożowej o wysokiej wydajności suszenia ziarna wraz z niezbędną infrastrukturą została zrealizowana w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rolników, szczególnie tych, którzy w ostatnich latach znacznie zwiększyli w regionie powierzchnię użytków rolnych pod uprawę kukurydzy. W nowym obiekcie będzie można wysuszyć ok. 500 ton tego ziarna na dobę, w związku tym Elewarr sp. z o.o. będzie podmiotem skupowym znacznie bardziej aktywnym niż dotąd w tym segmencie rynku. Wybudowana suszarnia to także inwestycja w środowisko naturalne. Została postawiona w miejsce wyeksploatowanych zasilanych miałem węglowym i olejem opałowym instalacji. Obecnie proces suszenia odbywa się przy wykorzystaniu ekologicznego czynnika jakim jest gaz skroplony, a zastosowany w suszarni unikalny układ odzysku ciepła zapewnia praktycznie bezpyłową pracę urządzenia. Elewarr sp. z o.o. dzięki przeprowadzonej inwestycji będzie mogła zwiększyć ilość i polepszyć jakość suszonego ziarna kukurydzy, oferowanego kontrahentom. Wykonawca suszarni: AG Projekt Grzegorz Skoczylas Spółka Jawna. Wykonawca instalacji gazowej: Chem GAZ.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciel Dyrektora Generalnego KOWR – p. Wojciech Bielecki z Departamentu Nadzoru nad Spółkami, przedstawiciele Rady Nadzorczej Elewarr – przewodniczący p. Marcin Sutkowski i p. Eugeniusz Muszyc, Prezes Daniel Alain Korona i Wiceprezes Monika Parafianowicz Zarządu Elewarr, p. Andrzej Mioduszewski – były Wiceprezes Zarządu Elewarr w latach 2016-2018, który był głównym pomysłodawcą inwestycji.

Prezes Elewarr dr Daniel Alain Korona wraz z p. Andrzejem Mioduszewskim w dobrej komitywie udzielili wspólnie wywiadu w Radio JARD 89,2 FM, 95,5 FM, link poniżejLink do wywiadu


foto: Elewarr Sp. z o. o.


Elewarr sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Daniela Alain Koronę oraz Wiceprezes Monikę Parafianowicz w dniu 6 października 2019r. wzięła udział w XVII Warszawskim Święcie Chleba - wydarzeniu organizowanym przez Centralną Bibliotekę Rolniczą pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
W trakcie imprezy swoją „mąkę" zaprezentowały Zamojskie Zakłady Zbożowe w ramach Kiermaszu produktów regionalnych. M.in. Elewarr jak i Zamojskie Zakłady Zbożowe zostały wyróżnione otrzymaniem przepięknie zdobionych chlebów.
Relacja z imprezy dostępna na stronie CBR

foto: ZZZ
Konsorcjum GK GPW podpisało Memorandum w sprawie współpracy z Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, dedykowanych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na „Platformie Żywnościowej”, w szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek zależnych

Magazyny autoryzowane są gwarantem i wykonawcą rozliczenia transakcji w towarze zawieranych na giełdowym rynku rolnym

Uruchomienie Platformy Żywnościowej jest kluczowym projektem strategicznym wspierającym rozwój sektora rolniczego w Polsce

Stworzenie giełdowego rynku rolnego, który został ujęty w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest jedną z kluczowych inicjatyw strategicznych #GPW2022

Memorandum w kwestii współpracy w ramach projektu „Platforma Żywnościowa” zostało podpisane w Zamojskich Zakładach Zbożowych w obecności Wiceprezesa Rady Ministrów - Jacka Sasina, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - Leszka Skiby, Prezesa GPW – Marka Dietla, Prezesa Elewarr - Daniela Korony oraz reprezentantów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Przedmiotem Memorandum jest stworzenie systemu magazynów autoryzowanych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu na giełdowym rynku rolnym na bazie magazynów zbożowych należących do Elewarr oraz spółek zależnych. Współpraca stron dotyczy także konsultacji propozycji regulacji dotyczących funkcjonowania giełdowego rynku towarów rolno-spożywczych oraz wymiany doświadczeń i wiedzy eksperckiej w zakresie działania magazynów zbożowych, przechowywania zbóż oraz dalszej działalności obrotu towarami rolno-spożywczymi.

Konferencję prasową otworzył Wicepremier Jacek Sasin, który podkreślił jak ważny dla całej gospodarki jest rozwój polskiego rolnictwa:

- Powstanie Platformy Żywnościowej w sposób znaczący wzmocni pozycję polskiego rolnika jako istotnego ogniwa polskiej gospodarki i przyczyni się do transparentności obrotu gospodarczego. Polskie rolnictwo i polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce, dlatego uruchomienie platformy jest krokiem we właściwą stronę i szansą na realną poprawę sytuacji zarówno rolników jak i konsumentów”- powiedział Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów.

„Platforma Żywnościowa” to pionierski projekt, którego celem jest modernizacja polskiego rolnictwa:

- „Platforma Żywnościowa” będzie dedykowana głównie producentom zbóż i innych trwałych produktów, które mogą być przechowywane dłuższy czas, które są w obrocie na głównych giełdach światowych, w Chicago czy w Paryżu. Te produkty będą również przedmiotem obrotu giełdy polskiej. Utworzenie Platformy przyczyni się do koncentracji podaży krajowych towarów rolno-spożywczych. Dla mnie ważne jest to, że giełda ta da możliwość kontraktów terminowych, czyli da możliwość ustalania cen transakcyjnych zbiorów, które będą dopiero za kilka miesięcy – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uruchomienie „Platformy Żywnościowej” zostało ujęte w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

- „Platforma Żywnościowa” pozwoli rolnikom na większe zyski z produkcji rolnej. Dziś znaczną część zysków przejmują pośrednicy, inicjatywa GPW da szansę na większy udział rolników w marży. Ceny produktów rolnych płacone przez finalnych konsumentów dzięki Platformie Żywnościowej mogą spaść – skomentował Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W ramach projektu uruchomienia „Platformy Żywnościowej” GK GPW opracowała studium wykonalności oraz przygotowała dokumentację operacyjną, które określają organizację giełdowego rynku rolnego. W fazie pilotażowej projektu możliwe będzie rozpoczęcie obrotu dla jednego produktu rolnego – pszenicy konsumpcyjnej. W pierwszej kolejności przewidywane jest stworzenie rynku bazowego z fizyczną dostawą towarów, ale w dalszej perspektywie rozważane jest uruchomienie rynku terminowego.

- Grupa Kapitałowa GPW realizuje projekt uruchomienia giełdowego rynku rolnego. W ten pionierski projekt zaangażowaliśmy zespół złożony z ekspertów w dziedzinie obrotu instrumentami na rynku finansowym oraz towarowym i realizujemy go zgodnie z harmonogramem. Rozpoczniemy obrót towarami rolnymi w II kwartale przyszłego roku – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW. – Przygotowaliśmy rozwiązania, dzięki którym nowoczesne mechanizmy obrotu oferowane na rynku kapitałowym będą mogły służyć również polskiemu rolnictwu. Dziękuję ekspertom z GK GPW – czyli z Giełdy, z Towarowej Giełdy Energii oraz z Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych - za sprawne wdrożenie tak ważnego dla Polski projektu – dodał.

Podpisanie umowy ze spółką Elewarr na stworzenie sieci autoryzowanych magazynów to jeden z kluczowych elementów architektury całego rynku:

– Stworzenie systemu Magazynów Autoryzowanych przeznaczonych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na Platformie Żywnościowej, m.in. na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu grupy Elewarr jest nową szansą dla polskiego rolnictwa zbożowego i pierwszym krokiem w stworzeniu giełdowego rynku towarów rolno-spożywczych. Jest to szansa, która z jednej strony umożliwia rolnikom skuteczną sprzedaż na giełdzie ich surowców rolnych o określonych standardach, a z drugiej strony wprowadza mechanizm ustalania cen zobiektywizowanych w relacji do oczekiwań rolników i innych podmiotów handlujących na rynku giełdowym. Elewarr nie tylko zamierza uczestniczyć w uruchomieniu projektu handlu giełdowego zbożem, ale co ważne zamierza również prowadzić swój obrót zbożem na bazie oferowanych usług przez tworzoną platformę żywnościową – skomentował Daniel Alain Korona, Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

Giełda, Izba Rozliczeniowa i Magazyny Autoryzowane są podstawą funkcjonowania Platformy Żywnościowej. Sieć autoryzowanych magazynów, pokrywająca docelowo obszar całego kraju, umożliwi fizyczne rozliczenie transakcji z dostawą towaru. Na giełdowym rynku rolnym magazyny autoryzowane będą odpowiedzialne za weryfikowanie i jakość przechowywanego towaru będącego w obrocie giełdowym, ewidencjonowanie towaru, rozliczenie transakcji w towarze i fizyczną dostawę produktów. IRGiT będzie odpowiedzialna za obsługę zabezpieczeń i rozliczeń finansowych. Z kolei zaangażowanie Elewarr zapewni prawidłowy przepływ towarów rolno-spożywczych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło KOWR, jako podległej instytucji wykonawczej, skoordynowanie wdrożenia projektu „Platforma Żywnościowa”. KOWR jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą także Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Pieniądze na pokrycie kosztów realizacji projektu pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego oraz jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od marca 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. 15 listopada 2017 r. TGE rozpoczęła działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku MRC. TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. TGE gwarantuje pewność i bezpieczeństwo transakcji na wszystkich prowadzonych rynkach.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) uruchomiła działalność operacyjną w 2010 roku. Jest to jedyna instytucja w Polsce posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie Izby rozliczeniowej i rozrachunkowej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (IRR) i Giełdowej Izby Rozrachunkowej w rozumieniu Ustawy o giełdach towarowych (GIR). Izba jest odpowiedzialna za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za zarządzanie ryzykiem na rozliczanych rynkach. 100% udziałów w IRGiT posiada TGE.

Elewarr Sp. z o.o. jest samodzielną spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Obecnie spółka posiada magazyny i elewatory o łącznej powierzchni przechowalniczej 683 tyś. ton. Działalność Spółki obejmuje komercyjny obrót surowcami i produktami rolnymi, świadczenie usług przechowalniczych na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych w ramach gromadzenia i odświeżania państwowych rezerw strategicznych zbóż. Dodatkowo spółka komercyjnie świadczy usługi przechowalnicze dla rolników oraz prywatnych podmiotów działających na rynku polskim.foto:ZZZ
Copyright © 2019 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: