Zarząd Spółki ELEWARR uruchomił kolejny etap realizacji kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektu magazynowego w Braniewie, poprzez uruchomienie i przeprowadzenie procedury dialogu technicznego z potencjalnymi Wykonawcami, w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „WYKONANIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH ELEWATORA BRANIEWO” – w oparciu sporządzoną SIWZ.


Ta ważna inwestycja rozwojowa w Braniewie ma na celu zwiększenie dotychczasowej bazy magazynowej i podniesie stanu technicznego aktualnie użytkowanego Elewator nr 1 na wyższy poziom technologiczny.
Aktualnie na ukończeniu jest pierwszy etap tych zamierzeń inwestycyjnych w Braniewie, tj. wykonanie sieci odwadniającej Elewator nr 1, co stanowi bezpośrednie przygotowanie do kolejnych zadań w zakresie rozbudowy Elewatora Braniewo.
Zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem inwestycji (w 2019) przez Zarząd Spółki ELEWARR oraz zgodnie ze strategią inwestycyjną w zakresie rozwoju bazy magazynowej w Braniewie, w ramach tej inwestycji będzie wykonana budowa: nowego zadaszonego kosza przyjęciowo - wydającego, budowa nowych silosów buforowych i silosów magazynowych, montaż zdalnego systemu pomiaru temperatur w komorach Elewatora nr 1, i w nowo montowanych silosach buforowych i silosach magazynowych, montaż suszarni zbożowej oraz montaż nowych urządzeń i ciągów technologicznych o znacznie wyższej wydajności niż aktualnie użytkowane w Elewatorze Braniewo.
Ta realizowana strategia rozwojowa w Elewatorze Braniewo jest zgodna z oczekiwaniami producentów rolnych z regionu warmńskiego, a która to strategia została uzgodniona z rolnikami z terenu działania Elewatora Braniewo na spotkaniach konsultacyjnych w tej sprawie.
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:
Cialis NZ cialis generic nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra nz KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique