KOMUNIKAT ELEWARR SP. Z O.O. W WARSZAWIE
w związku z artykułami Business Insider


W związku ze szkalującym i insynuującym artykułem pana redaktora Piotra Pilewskiego nt. rzekomo „sfałszowania” dokumentów i zaistnienia poważnych nieprawidłowości w Spółce opublikowanym na portalu businessinsider.com.pl informujemy:

1. Artykuł ma charakter polityczny. Zarząd nie wyklucza, że może on mieć związek z toczącym się z powództwa Elewarr postępowaniem sądowym przeciwko Markowi Sawickiemu związku z jego kłamliwymi stwierdzeniami nt. stanu finansowego Spółki.

2. Niewykluczone również, że artykuł ma na celu wyrządzenie uszczerbku na wizerunku Elewarru, zaprezentowanie Spółki jako niewiarygodnego kontrahenta i być próbą podważenia jego pozycji rynkowej przed nadchodzącym okresem żniwnym. Zwłaszcza, że Spółka wprowadza regulacje wewnętrzne podnoszące miarę staranności w identyfikacji zboża, które zamierza skupować. Spółka nastawiona jest na skup zboża i rzepaku od polskiego producenta.

3. Nierzetelność tego artykułu potwierdza fakt, że redaktor celowo pominął całość udzielonej odpowiedzi przez Spółkę.

4. Transakcja z Komagrą została rozliczona zgodnie z warunkami zawartej umowy, co świadczy o prawidłowości wykonania jej po stronie Elewarr, tym samym przeczy domniemaniom pana redaktora nt. zaistnienia w Spółce „poważnych nieprawidłowości”. Spółka podkreśla, że po zawarciu i rozliczeniu tej transakcji pozostaje w bardzo dobrych relacjach handlowych z firmą Komagra, czego dowodzą późniejsze transakcje, m.in. dotyczą wydań z magazynu w Kępnie.

5. Dla sposobu i efektywności zarządzania Spółką nie ma żadnego znaczenia kto i jaką ma przynależność polityczną, jeżeli dana osoba chce pracować na rzecz Spółki i polskiego rolnictwa, oraz posiada odpowiednie wykształcenie i wysokie kwalifikacje do zajmowania stanowisk w Spółce. Elewarr nie gromadzi informacji nt. życia prywatnego zatrudnionych w niej pracowników, o czym został poinformowany pan redaktor i nie będzie odpowiadać na pytania w tym zakresie. Zarząd nie posiada informacji, żeby do pracy na rzecz Spółki dyrektora Michała Kotkowskiego były jakiekolwiek zastrzeżenia.

6. Aktualnie Najwyższa Izba Kontroli bada prawidłowość spraw handlowych Spółki w oparciu o konkretne dokumenty wewnętrzne i prawidłowość gospodarowania jej majątkiem, w tym legalność podejmowanych decyzji zarządczych. Spółka współpracuje bez zastrzeżeń w przekazywaniu żądanych danych, udziela żądanych wyjaśnień oraz składa wszelkie żądane dokumenty w ramach kontroli dokonywanej przez organ państwowy.

7. Informujemy wszelkie redakcje prasowe, że transakcje handlowe, szczegóły umów, porozumień, realizacji umów i inne czynności dot. transakcji handlowych, której stroną jest Spółka Elewarr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, która nie jest dostępna dla każdego, ze względu na konkurentów i kontrahentów, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawą Kodeks Karny (np. art. 266). Ujawnienie informacji dot. drugich stron umów mogłoby narazić Spółkę na proces w związku z czynem nieuczciwej konkurencji. Zarząd Spółki nie powinien udzielać informacji w tym zakresie, zwłaszcza że jest związany również podpisanymi umowami zarządczymi, w ramach których zobowiązany jest do zachowania tajemnicy Spółki nie tylko w czasie pełnienia funkcji, ale także po jej zakończeniu. Próba pozyskania tych informacji od Zarządu, czy dyrektora Spółki zmierza zatem do stworzenia sytuacji naruszenia tych zasad przez wyżej wymienionych, a tym samym może prowadzić do narażenia na odpowiedzialność samą Spółkę oraz osoby nią zarządzające. Dlatego Spółka nie będzie informować redakcji prasowych o sprawach z kategorii tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych i życia prywatnego (członków zarządu, pracowników i współpracowników).

8. W naszej ocenie Pan redaktor naruszył zasadę staranności i rzetelności dziennikarskiej, do której przestrzegania jest zobowiązany w świetle ustawy Prawo Prasowe. Żadnych informacji uzyskanych przez Pana redaktora od jego tzw. „informatorów”, Spółka nie potwierdza i nie będzie potwierdzać. W Spółce nie doszło do opisywanych nieprawidłowości, żadne przepisy prawa nie zostały naruszone. W ocenie Spółki artykuły dot. Elewarru, w tym pracowników czy współpracowników Spółki - to seria oszczerstw i insynuacji.
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:
Cialis NZ cialis generic nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra nz KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique