Zarząd Elewarr uznaje kolejny artykuł p. red. M. Pokory-Kalinowskiej opublikowany na portalu Farmer – za pozbawiony rzetelności, oparty na złośliwościach, insynuacjach i nieprawdach.
W ocenie Spółki, p. redaktor w swojej publikacji wydaje się pisać i publikować treści z pominięciem nie tylko zasad logiki i doświadczenia dziennikarskiego, ale także nie zważając na prawa autorskie do zdjęcia, które umieszcza na portalu Farmer przy artykule swojego autorstwa na temat Elewarr, ani na naruszenie dóbr osobistych, czy zniesławienie.

Zdziwienie nasze budzi fakt, że negatywne i szkalujące publikacje dotyczące Spółki rozpoczęły się niedługo po zaprzestaniu zajmowania stanowiska przez byłego członka zarządu Elewarr Sp. z o.o. - p. Bogdana Drechny (odwołanego ze stanowiska w trybie korporacyjnym) i zakończeniu przez Spółkę jakiejkolwiek współpracy z portalem Farmer.

Nie jest żadną tajemnicą, że w okresie prezesury p. Bogdana Drechny, Spółka m.in. korzystała z płatnej reklamy w Farmer, p. Drechna udzielał informacji do publikacji p. red. Kalinowiskiej w Farmerze (ostatnie wypowiedzi p. Drechny jako prezesa, zostały utrwalone w publikacji ogólnodostępnej jej autorstwa z dnia 26.10.2018r.). W okresie prezesury p. Bogdana Drechny, Spółka od listopada 2017r. do 30 listopada 2018r. zleciła wykonanie płatnej usługi analitycznej w zakresie prognozowania cen zbóż i rzepaku, „fachowcowi”, który równolegle jako jeden z redaktorów publikował (i aktualnie również) swoje analizy (i artykuły) w Farmerze. Wszyscy pracownicy działu obrotu Centrali Spółki byli pod negatywnym wrażeniem twierdzeń tego „fachowca”, który prognozował ceny rzepaku w 2018r. na kwotę powyżej 2000 zł/tonę, a cenę żyta w okresie zimowo-wiosennym 2018/2019 na kwotę 900 zł/tonę. Dziś wszyscy wiedzą, że wówczas było to nierealne, i jak do tej pory cena rzepaku i żyta nie osiągnęła takiego poziomu. Nowy Prezes Daniel Alain Korona (powołany w listopadzie 2018r.) zaprzestał od grudnia 2018r. korzystania z analiz w/w „fachowca” na potrzeby Spółki, jak i zaprzestał jakiejkolwiek współpracy z Farmer. Taki stan trwa do dnia dzisiejszego.

Obecna seria negatywnych publikacji autorstwa p. red. Marzeny Pokory-Kalinowskiej w Farmer, która rozpoczęła się dopiero po odwołaniu p. Bogdana Drechny z Elewarr, utwierdza Spółkę w przekonaniu o trafności takiej oceny co do przyczyn tych „niezrozumiałych tematycznie, insynuujących, wrogich oraz szkalujących treści”. Czy chodzi o to, że Elewarr sp. z o.o. zaprzestała współpracować z Farmerem (redaktorami – „fachowcami”?), czy z p. Bogdanem Drechną? Czy aby jednocześnie, ten publikacyjny niezrozumiały szkalujący atak na Elewarr, nie wygląda na skandaliczną próbę wymuszenia płatnej współpracy?
I gdzie w tym wszystkim profesjonalizm, rzetelność dziennikarka i normalność…
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: