8 listopada 2019 r. uruchomiono w m. Braniewo pierwszą z szeregu planowanych inwestycji rozwojowych mających na celu rozbudowę Elewatora Braniewo. Wykonawcą inwestycji jest Spółka Wodociągi Miejskie w Braniewie. Ze strony Spółki ELEWARR umowę podpisali: Dyrektor Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku – Wojciech Tołkin- Żmijewski oraz Księgowa Oddziału Malbork – Magdalena Kacperczak, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie – Bartłomiej Fita.
Zadania inwestycyjne realizowane aktualnie to wykonanie sieci odwadniającej magazynu nr 1 oraz kosza przyjęciowego. W ramach realizacji kolejnych inwestycji mających na celu rozbudowę bazy magazynowej oraz modernizację Elewatora Braniewo, zaplanowane jest wykonanie montażu dodatkowych silosów zbożowych, montaż suszarni zbożowej wraz z urządzeniami technologicznymi, wykonanie nowego kosza przyjęciowego i punktu wydającego zboża i rzepak, budowa nowej hali magazynowej wraz z systemem wentylacji pod składowanie usługowe zbóż i towarów żywnościowych, wykonanie przebudowy nawierzchni dróg wewnętrznych.
Realizacja zaplanowanych inwestycji rozwojowych w Elewatorze Braniewo, w sposób zasadniczy wzmocni pozycję operacyjną Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku na lokalnym rynku, a tym samym wpłynie pozytywnie na rozwój działalności gospodarczej Elewatora w Braniewie, jako wiarygodnego partnera skupowego dla współpracujących z nim producentów.
Realizacja inwestycji rozwojowych w Elewatorze w Braniewie pozostaje w związku ze zrównoważonym rozwojem Spółki, zwłaszcza w perspektywie rządowych strategicznych działań, dot. m.in. wykonania przekopu Mierzei Wiślanej, inwestycji w zakresie budowy zbożowych portów przeładunkowych w Gdańsku, które to działania wpłyną na aktywizację gospodarczą w obszarze niewykorzystanego potencjału ekonomicznego całego, położonego nad Zalewem Wiślanym regionu, w tym lokalnego rynku obrotu zbożem.Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: