8 listopada 2019 r. uruchomiono w m. Braniewo pierwszą z szeregu planowanych inwestycji rozwojowych mających na celu rozbudowę Elewatora Braniewo. Wykonawcą inwestycji jest Spółka Wodociągi Miejskie w Braniewie. Ze strony Spółki ELEWARR umowę podpisali: Dyrektor Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku – Wojciech Tołkin- Żmijewski oraz Księgowa Oddziału Malbork – Magdalena Kacperczak, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie – Bartłomiej Fita.
Zadania inwestycyjne realizowane aktualnie to wykonanie sieci odwadniającej magazynu nr 1 oraz kosza przyjęciowego. W ramach realizacji kolejnych inwestycji mających na celu rozbudowę bazy magazynowej oraz modernizację Elewatora Braniewo, zaplanowane jest wykonanie montażu dodatkowych silosów zbożowych, montaż suszarni zbożowej wraz z urządzeniami technologicznymi, wykonanie nowego kosza przyjęciowego i punktu wydającego zboża i rzepak, budowa nowej hali magazynowej wraz z systemem wentylacji pod składowanie usługowe zbóż i towarów żywnościowych, wykonanie przebudowy nawierzchni dróg wewnętrznych.
Realizacja zaplanowanych inwestycji rozwojowych w Elewatorze Braniewo, w sposób zasadniczy wzmocni pozycję operacyjną Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku na lokalnym rynku, a tym samym wpłynie pozytywnie na rozwój działalności gospodarczej Elewatora w Braniewie, jako wiarygodnego partnera skupowego dla współpracujących z nim producentów.
Realizacja inwestycji rozwojowych w Elewatorze w Braniewie pozostaje w związku ze zrównoważonym rozwojem Spółki, zwłaszcza w perspektywie rządowych strategicznych działań, dot. m.in. wykonania przekopu Mierzei Wiślanej, inwestycji w zakresie budowy zbożowych portów przeładunkowych w Gdańsku, które to działania wpłyną na aktywizację gospodarczą w obszarze niewykorzystanego potencjału ekonomicznego całego, położonego nad Zalewem Wiślanym regionu, w tym lokalnego rynku obrotu zbożem.Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:
Cialis NZ cialis generic nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra nz KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique