Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ryszarda Kozakiewicza
Kierownika Magazynu w Nowogrodzie Bobrzańskim Elewarr Sp. z o.o.

Rodzinie i Bliskim
Wyrazy szczerego współczucia
Składa Zarząd
oraz
pracownicy Elewarr Sp. z o. o.
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: