Acheter Priligy Viagra Suisse Acheter Levitra Orodispersible Acheter Cialis 5mg Cialis Suisse Acheter Levitra Acheter Propecia Levitra Vendita Comprare Propecia Acquisto Female Viagra Acquisto Cialis Jelly Viagra Super Active Levitra Originale Viagra online Levitra Compresse Divisibili Disfunzione Erettile Ecografia Comprare Priligy Viagra Generico Comprare Brand Cialis Kamagra Oral Jelly Viagra Originale 100mg


W związku z wypowiedzią z dnia 7 sierpnia br. w TVP Info ex-ministra rolnictwa w czasach koalicji PO-PSL Marka Sawickiego (https://www.tvp.info/43550865/07082019-0818/program-minela-8 , data emisji: 07.08.2019r. , wypowiedź Marka Sawickiego od 27 minuty programu do 28’15’’), w której wprowadza on w błąd opinię publiczną przypisując m.in. obecnie urzędującemu ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu działanie na szkodę Skarbu Państwa poprzez działanie w interesie zagranicznego koncernu Cargill, w związku z przejęciem przez Elewarr Sp. z o.o. spółki Elewator w Koronowie, która to wypowiedź oraz inne niżej wymienione stwierdzenia ex-ministra Marka Sawickiego są kłamliwe oraz godzą w wizerunek i dobre imię Elewarr sp. z o.o., należy oświadczyć co następuje:

1. Kłamstwem jest, że minister Jan Krzysztof Ardanowski „kupił elewator w Koronowie i miał w tym swój zamiar i cel”.

- Elewarr sp. z o.o. była mniejszościowym udziałowcem spółki Elewator w Koronowie sp. z o.o., także w okresie rządów ministra Marka Sawickiego. W grudniu 2017r. Elewarr sp. z o.o. zawarła umowę zakupu udziałów od pozostałych wspólników tj. koncernu Cargill Poland sp. z o.o. oraz Polskie Młyny SA, korzystając z prawa pierwokupu. W tym czasie nabyciem udziałów zainteresowane były także inne podmioty. Finalne włączenie obiektu w Koronowie do majątku i struktur Elewarr Sp. z o.o. nastąpiło w maju 2018 r. W tym okresie ministrem rolnictwa był Krzysztof Jurgiel – polityk z Białegostoku, a nie z „rejonu Bydgoszczy”.

Jan Krzysztof Ardanowski pełni urząd ministra od 19 czerwca 2018 r. i w żaden sposób nie uczestniczył w opisywanym procesie połączenia spółek, ani go nie nadzorował.

- Przed zakupem ww. elewatora w Koronowie zostało przeprowadzone badanie prawne due-dilligence, dotyczące faktycznej kondycji tego podmiotu, które wykazało zasadność przejęcia przez Elewarr sp. z o.o. Elewatora w Koronowie sp z o.o.
- Finansowanie tej transakcji odbyło się ze środków własnych Elewarr sp. z o.o. i bez jakichkolwiek finansowych form wsparcia zewnętrznego podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa.

2. Nie jest prawdą, że Elewator w Koronowie sp. z o.o. stanowiła „kupę złomu”.

- W chwili wykupu udziałów przez Elewarr sp. z o.o. ogólny stan techniczny obiektu magazynowego w Koronowie i jego przydatność, celowość transakcji, jak i uzyskana cena, nie budziły zastrzeżeń.

3. Nie jest prawdą, że wobec osób oskarżanych o udział w tzw. „aferze Elewarr-u” w 2012r. „wszystkie sprawy zakończyły się uniewinnieniami”.

- Należy pamiętać, o czym być może świadomie zapomina Pan Marek Sawicki, że 2 osoby z ówczesnego kierownictwa Elewarr sp. z o.o. dobrowolnie poddały się karze - sąd wydał wyrok skazujący, a wciąż nieprawomocna jest karna sprawa sądowa przeciwko oskarżonemu Lucjanowi Z.
- Inny prominentny uczestnik tzw. „afery Elewarr-u” za czasów rządów Marka Sawickiego, członek PSL Andrzej Śmietanko, który m.in. doprowadził do przyznania sobie gigantycznego wynagrodzenia w spółce Elewarr sp. z o.o., został negatywnie oceniony przez media i opinię publiczną.

4. Kłamstwem jest, że „Elewarr sp. z o.o. jest bankrutem”.

- Wynik finansowy Elewarr sp. z o.o. za rok obrachunkowy 2018/2019 jest dodatni,
- Płynność finansowa Elewarr sp. z o.o. nie jest w żaden sposób zagrożona,
- Planowany skup zbóż i rzepaku przez Elewarr sp. z o.o. w tegorocznej kampanii wynosi powyżej 250 tys. ton – co istotnie przekracza wielkości odnotowane przez Spółkę w czasach rządów koalicji PO-PSL i urzędowania ministra Marka Sawickiego.
- Nie toczy się w stosunku do Elewarr sp. z o.o. żadne postępowanie likwidacyjne, upadłościowe.

5. Nie jest prawdą, że w okresie urzędowania Marka Sawickiego na stanowisku ministra rolnictwa podległa mu Spółka Elewarr sp. z o.o. „nigdy nie wykazała straty”.

- Należy przypomnieć, że wynik finansowy Elewarr Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014, tj. w okresie sprawowania urzędu przez ministra Sawickiego, był ze stratą - wyniósł minus 6 382 515,80 zł.

Copyright © 2019 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:

force 1 mid
levitra generico online Italia levitra generico vendita online kamagra effetti kamagra effetti collaterali Kamagra 100mg kamagra oral jelly italia Kamagra Oral Jelly effetti indesiderati lovegra 100mg tablets Lovegra senza ricotta Super kamagra 100 mg super kamagra effetti collaterali Super kamagra indicazioni priligy dapoxetina generico 30 mg priligy dapoxetina generico 60 mg priligy dapoxetina senza ricetta pacchetto di prova originali online pacchetto di prova originali Effetti collaterali Pacchetto di prova generici