Zarząd Spółki ELEWARR Sp. z o.o. zawiadamia, że kredyt obrotowy zaciągnięty przez poprzedni Zarząd Spółki na rok obrachunkowy 2018/2019 wraz z częścią kredytu obrotowego rolowanego z roku obrachunkowego 2017/2018 w wysokości łącznej 210.000.000,- zł (dwieście dziesięć milionów złotych) został spłacony - na 2 miesiące przed terminem.

Zwiększa to potencjał operacyjny Spółki w planowaniu przyszłej kampanii żniwnej.

Copyright © 2019 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: