Spotkanie z przedstawicielami Ambasady Węgier

W dniu 06.03.2019r. w siedzibie Elewarr Sp. z o.o. odbyło się spotkanie Zarządu Spółki wraz z dyrektorami oddziałów W Malborku i Poznaniu z I sekretarzem ds. Rolnych i Środowiska Ambasady Węgier oraz Doradcą Ministra Rolnictwa Węgier Panem Istvanem Jancsó oraz sekretarzem ds. ekonomicznych Gaborem Kónya. Rozmawiano o perspektywach współpracy polsko-węgierskiej w zakresie obrotu płodami rolnymi.


Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: