Zaproszenie do negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów w spółce Elewator Sieradz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ostateczny termin składania ofert na nabycie udziałów w spółce Elewator Sieradz Sp. z o.o. zostaje przedłużony do 7 maja 2019r. godz. 16.00. Proponowana cena nie może być niższa niż 620.000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych).
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: