Acheter Priligy Viagra Suisse Acheter Levitra Orodispersible Acheter Cialis 5mg Cialis Suisse Acheter Levitra Acheter Propecia Levitra Vendita Comprare Propecia Acquisto Female Viagra Acquisto Cialis Jelly Viagra Super Active Levitra Originale Viagra online Levitra Compresse Divisibili Disfunzione Erettile Ecografia Comprare Priligy Viagra Generico Comprare Brand Cialis Kamagra Oral Jelly Viagra Originale 100mg
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Elewarr Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Elewarr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 78, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000102377, posiadającą NIP: 5260300279 oraz REGON: 011074010, informuje, że postępowanie dotyczące wyboru oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Elewarr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Centrala oraz 4 oddziały Spółki) za lata obrotowe: od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Elewarr Sp. z o.o. za lata obrotowe: od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zostało zakończone. Do udziału w postępowaniu zgłosiło się 11 podmiotów, których oferty zostały rozpatrzone przez Radę Nadzorczą pod względem formalnym, a następnie merytorycznym. W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza wyłoniła następującą firmę audytorską do przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Elewarr Sp. z o.o. za powyżej wskazane lata obrotowe:
KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 25c/410.

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.
Copyright © 2019 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:

force 1 mid
levitra generico online Italia levitra generico vendita online kamagra effetti kamagra effetti collaterali Kamagra 100mg kamagra oral jelly italia Kamagra Oral Jelly effetti indesiderati lovegra 100mg tablets Lovegra senza ricotta Super kamagra 100 mg super kamagra effetti collaterali Super kamagra indicazioni priligy dapoxetina generico 30 mg priligy dapoxetina generico 60 mg priligy dapoxetina senza ricetta pacchetto di prova originali online pacchetto di prova originali Effetti collaterali Pacchetto di prova generici