REDcert to system certyfikacji biomasy [biomasa to każda ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego roślinnego i zwierzęcego], który pozwala na jej zastosowanie do produkcji energii cieplnej, elektrycznej i biopaliw. Kryteria systemu REDcert to wynik Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 28/2009, którą przyjęły w 2009 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polska. Zapisy Dyrektywy 28/2009/WE dotyczą kierunków wytwarzania energii w Europie i wskazują między innymi na konieczność produkcji tej energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto państwa członkowskie UE deklarują redukcję emisji gazów cieplarnianych (CO2).

Posiadanie certyfikatu REDcert (lub ISCC) jest, w rosnącej ilości krajów Unii Europejskiej, warunkiem sprzedaży biomasy na cele energetyczne, pozwalając również na osiągnięcie korzystniejszych cen sprzedaży swoich produktów.

cert

pdfPobierz certyfikat955.42 KB22/03/2014, 09:26

 

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: