Aktualności

Informujemy wszelkie redakcje prasowe, że transakcje handlowe, szczegóły umów, porozumień, realizacji umów i inne czynności dot. transakcji handlowych, innych umów, której stroną jest Spółka Elewarr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, która nie jest dostępna dla każdego, ze względu na konkurentów i kontrahentów, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawą Kodeks Karny (np. art. 266). Ujawnienie informacji dot. drugich stron umów mogłoby narazić Spółkę na proces w związku z czynem nieuczciwej konkurencji. Zarząd Spółki nie będzie udzielać informacji w tym zakresie, zwłaszcza że jest związany również podpisanymi umowami zarządczymi, w ramach których zobowiązany jest do zachowania tajemnicy Spółki nie tylko w czasie pełnienia funkcji, ale także po jej zakończeniu. Próba pozyskania tych informacji od Zarządu, czy dyrektora Spółki zmierza zatem do stworzenia sytuacji naruszenia tych zasad przez wyżej wymienionych, a tym samym może prowadzić do narażenia na odpowiedzialność samą Spółkę oraz osoby nią zarządzające.
Spółka nie będzie – z uwagi na obowiązujące przepisy prawa - informować żadnych redakcji prasowych o sprawach z kategorii tajemnicy przedsiębiorstwa, sprawach ujawniających dane osobowe i informacje dotyczące życia prywatnego członków zarządu, pracowników i współpracowników.
20 lutego 2020 roku Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zorganizował konferencje pt. „Aktualne zagadnienia dotyczące technologii produkcji oraz rynku zbóż i rzepaku".

W wydarzeniu tym wzięli udział pracownicy Oddziału Elewarr w Malborku.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość przedstawienia naszej oferty, jak również za bezcenne informacje, które na pewno zostaną wykorzystane podczas zbliżającego się skupu zbóż i rzepaku. Na konferencji mogliśmy podzielić się swoim doświadczeniem z pomorskimi ośrodkami doradztwa rolniczego oraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolniczego. Cieszy to, że Elewarr postrzegany jest jako marka polskiego zboża– powiedział Pan Adam Krupa Kierownik Elewarr Oddziału Malbork.


Foto Elewarr Sp. z o. o.
Foto Elewarr Sp. z o. o.

Wszystkie zdjęcia są własnością Elewarr Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć bez zgody właścicieli.
Elewarr Sp z o.o. wziął udział w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”, który tym razem odbył się 20.02.2020 roku w Antoninie w powiecie ostrowskim.

Spółkę reprezentowali pracownicy Oddziału w Gądkach. O naszej ofercie, planach rozwoju oraz o misji opwoiadał Dyrektor Pan Michał Kotkowski.

Przygotowujemy się do kolejnych spotkań z rolnikami, które już niebawem odbędą się w Wielkopolsce.

Foto Elewarr Sp. z o. o.
Foto Elewarr Sp. z o. o.

Wszystkie zdjęcia są własnością Elewarr Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć bez zgody właścicieli.
Dzięki zaproszeniu Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim nasza Firma wzięła udział w spotkaniu z rolnikami, które odbyło się 19 lutego 2020 roku. Elewarr Sp. z o.o. reprezentowali Pan Wojciech Tołkin-Żmijewski Dyrektor Oddziału w Malborku oraz Pan Kamil Mazurek Koordynator Handlowy Spółki w Bartoszycach.

Celem spotkania było przedstawienie wszystkich informacji o zakresie świadczonych usług i ofert rolnych w powiecie bartoszyckim, a także podsumowanie działalności z ostatniego roku. Pracownicy Elewarr opowiadali m.in. o ofercie naszej Firmy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jak również o inwestycjach optymalizujących pracę naszych elewatorów.
Szczególnie dziękujemy rolnikom za każde pozytwne słowo o naszej Spółce i jeszcze raz podkreślamy, że dołożomy wszelkich starań aby, tak jak w latach poprzednich, nadchodzący skup przebiegł sprawnie.

W spotkaniu poza Elewarr Sp. z o.o. wzięli udział m.in.:
- Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Pan Jan Heichel,
- Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Barbara Piorun,
- Główny Specjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, Sekcja Zamiejscowa w Bartoszycach Pan Jerzy Bachar.

Foto: Agnieszka Kobryń, Przewodnicząca Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim.

Foto: Agnieszka Kobryń, Przewodnicząca Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim.

Foto: Agnieszka Kobryń, Przewodnicząca Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim.
W Ryczywole w powiecie obornickim, 18 lutego 2020 roku, odbyła się konferencja pt: „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele Elewarr Sp. z.o.o Odział w Gądkach, a także m.in. reprezentowany był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podczas konferencji kilkudziesięciu rolników mogło zapoznać się z ofertą Elewarr Sp. z o.o., a także porozmawiać m.in. o nadchodzącym skupie zbóż. Dyrektor Oddziału Elewarr w Gądkach Pan Michał Kotkowski przedstawił informacje o naszej działalności statutowej oraz o kierunkach rozwoju spółki i zakresie świadczonych usług.

W zachodniej Polsce nasza Spółka dysponuje elewatorami o pojemności 127,8 tys. ton. Są to obiekty w Gądkach i Kępnie na terenie Wielkopolski o pojemności po 50 tys. ton oraz w województwie lubuskim w Nowogrodzie Bobrzańskim 27,8 tys. ton. Jesteśmy gotowi na zakup polskich zbóż i rzepaku od polskich rolników. Jesteśmy ukierunkowani na zrównoważony rozwój spółki i podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Zachęcam tych, którzy dziś przybyli na konferencję „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” do kontaktu z Oddziałem Elewarr w Gądkach – mówi Michał Kotkowski Dyrektor Oddziału.

W najbliższym czasie w Wielkopolsce odbędą się kolejne spotkania z rolnikami, w których na pewno weźmie udział Elewarr Sp. z o.o. Zapraszamy wszystkich Rolników do współpracy.

Foto Elewarr Sp. z o. o.
Foto Elewarr Sp. z o. o.

Wszystkie zdjęcia są własnością Elewarr Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć bez zgody właścicieli.
Zarząd Spółki ELEWARR uruchomił kolejny etap realizacji kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektu magazynowego w Braniewie, poprzez uruchomienie i przeprowadzenie procedury dialogu technicznego z potencjalnymi Wykonawcami, w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „WYKONANIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH ELEWATORA BRANIEWO” – w oparciu sporządzoną SIWZ.


Ta ważna inwestycja rozwojowa w Braniewie ma na celu zwiększenie dotychczasowej bazy magazynowej i podniesie stanu technicznego aktualnie użytkowanego Elewator nr 1 na wyższy poziom technologiczny.
Aktualnie na ukończeniu jest pierwszy etap tych zamierzeń inwestycyjnych w Braniewie, tj. wykonanie sieci odwadniającej Elewator nr 1, co stanowi bezpośrednie przygotowanie do kolejnych zadań w zakresie rozbudowy Elewatora Braniewo.
Zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem inwestycji (w 2019) przez Zarząd Spółki ELEWARR oraz zgodnie ze strategią inwestycyjną w zakresie rozwoju bazy magazynowej w Braniewie, w ramach tej inwestycji będzie wykonana budowa: nowego zadaszonego kosza przyjęciowo - wydającego, budowa nowych silosów buforowych i silosów magazynowych, montaż zdalnego systemu pomiaru temperatur w komorach Elewatora nr 1, i w nowo montowanych silosach buforowych i silosach magazynowych, montaż suszarni zbożowej oraz montaż nowych urządzeń i ciągów technologicznych o znacznie wyższej wydajności niż aktualnie użytkowane w Elewatorze Braniewo.
Ta realizowana strategia rozwojowa w Elewatorze Braniewo jest zgodna z oczekiwaniami producentów rolnych z regionu warmńskiego, a która to strategia została uzgodniona z rolnikami z terenu działania Elewatora Braniewo na spotkaniach konsultacyjnych w tej sprawie.


Szanowny Panie Ministrze


Z okazji Pana Urodzin w dniu dzisiejszym składamy najserdeczniejsze życzenia, obfitości Łask Bożych i wszelkiej pomyślności osobistej, szczęścia oraz niezłomnego zdrowia w pracy na rzecz rozwoju i wsparcia polskiego rolnictwa, polskiej wsi i państwa polskiego.
Przypadający dzisiaj jubileusz jest również okazją do pogratulowania Panu dotychczasowych osiągnięć w pracy zawodowej, służbie Ojczyźnie oraz w działaniach na rzecz promocji polskiego rolnictwa nie tylko w kraju, ale przede wszystkim na arenie międzynarodowej. Dzięki Pana aktywności i pełnym zaangażowaniu, polski producent jest doceniany, a nasze rodzime produkty oceniane jako konkurencyjne i ekologiczne odnotowują z roku na rok wzrost zainteresowania, ich produkcja stale rośnie.Łącząc wyrazy szacunku „Stu lat” życzy Elewarr sp. z o.o.
Daniel Alain Korona, Monika Parafianowicz
oraz
Dyrektorzy i Pracownicy

Wszystkie zdjęcia są własnością Elewarr Sp. z o.o. oraz Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć bez zgody właścicieli.
KOMUNIKAT ELEWARR SP. Z O.O. W WARSZAWIE
w związku z artykułami Business Insider


W związku ze szkalującym i insynuującym artykułem pana redaktora Piotra Pilewskiego nt. rzekomo „sfałszowania” dokumentów i zaistnienia poważnych nieprawidłowości w Spółce opublikowanym na portalu businessinsider.com.pl informujemy:

1. Artykuł ma charakter polityczny. Zarząd nie wyklucza, że może on mieć związek z toczącym się z powództwa Elewarr postępowaniem sądowym przeciwko Markowi Sawickiemu związku z jego kłamliwymi stwierdzeniami nt. stanu finansowego Spółki.

2. Niewykluczone również, że artykuł ma na celu wyrządzenie uszczerbku na wizerunku Elewarru, zaprezentowanie Spółki jako niewiarygodnego kontrahenta i być próbą podważenia jego pozycji rynkowej przed nadchodzącym okresem żniwnym. Zwłaszcza, że Spółka wprowadza regulacje wewnętrzne podnoszące miarę staranności w identyfikacji zboża, które zamierza skupować. Spółka nastawiona jest na skup zboża i rzepaku od polskiego producenta.

3. Nierzetelność tego artykułu potwierdza fakt, że redaktor celowo pominął całość udzielonej odpowiedzi przez Spółkę.

4. Transakcja z Komagrą została rozliczona zgodnie z warunkami zawartej umowy, co świadczy o prawidłowości wykonania jej po stronie Elewarr, tym samym przeczy domniemaniom pana redaktora nt. zaistnienia w Spółce „poważnych nieprawidłowości”. Spółka podkreśla, że po zawarciu i rozliczeniu tej transakcji pozostaje w bardzo dobrych relacjach handlowych z firmą Komagra, czego dowodzą późniejsze transakcje, m.in. dotyczą wydań z magazynu w Kępnie.

5. Dla sposobu i efektywności zarządzania Spółką nie ma żadnego znaczenia kto i jaką ma przynależność polityczną, jeżeli dana osoba chce pracować na rzecz Spółki i polskiego rolnictwa, oraz posiada odpowiednie wykształcenie i wysokie kwalifikacje do zajmowania stanowisk w Spółce. Elewarr nie gromadzi informacji nt. życia prywatnego zatrudnionych w niej pracowników, o czym został poinformowany pan redaktor i nie będzie odpowiadać na pytania w tym zakresie. Zarząd nie posiada informacji, żeby do pracy na rzecz Spółki dyrektora Michała Kotkowskiego były jakiekolwiek zastrzeżenia.

6. Aktualnie Najwyższa Izba Kontroli bada prawidłowość spraw handlowych Spółki w oparciu o konkretne dokumenty wewnętrzne i prawidłowość gospodarowania jej majątkiem, w tym legalność podejmowanych decyzji zarządczych. Spółka współpracuje bez zastrzeżeń w przekazywaniu żądanych danych, udziela żądanych wyjaśnień oraz składa wszelkie żądane dokumenty w ramach kontroli dokonywanej przez organ państwowy.

7. Informujemy wszelkie redakcje prasowe, że transakcje handlowe, szczegóły umów, porozumień, realizacji umów i inne czynności dot. transakcji handlowych, której stroną jest Spółka Elewarr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, która nie jest dostępna dla każdego, ze względu na konkurentów i kontrahentów, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawą Kodeks Karny (np. art. 266). Ujawnienie informacji dot. drugich stron umów mogłoby narazić Spółkę na proces w związku z czynem nieuczciwej konkurencji. Zarząd Spółki nie powinien udzielać informacji w tym zakresie, zwłaszcza że jest związany również podpisanymi umowami zarządczymi, w ramach których zobowiązany jest do zachowania tajemnicy Spółki nie tylko w czasie pełnienia funkcji, ale także po jej zakończeniu. Próba pozyskania tych informacji od Zarządu, czy dyrektora Spółki zmierza zatem do stworzenia sytuacji naruszenia tych zasad przez wyżej wymienionych, a tym samym może prowadzić do narażenia na odpowiedzialność samą Spółkę oraz osoby nią zarządzające. Dlatego Spółka nie będzie informować redakcji prasowych o sprawach z kategorii tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych i życia prywatnego (członków zarządu, pracowników i współpracowników).

8. W naszej ocenie Pan redaktor naruszył zasadę staranności i rzetelności dziennikarskiej, do której przestrzegania jest zobowiązany w świetle ustawy Prawo Prasowe. Żadnych informacji uzyskanych przez Pana redaktora od jego tzw. „informatorów”, Spółka nie potwierdza i nie będzie potwierdzać. W Spółce nie doszło do opisywanych nieprawidłowości, żadne przepisy prawa nie zostały naruszone. W ocenie Spółki artykuły dot. Elewarru, w tym pracowników czy współpracowników Spółki - to seria oszczerstw i insynuacji.
W dniach 31 stycznia - 02 lutego 2020 roku w podwarszawskim Nadarzynie obyły się Centralne Targi Rolnicze 2020, które są największym tego typu wydarzeniem w Polsce. Co roku targi odwiedza blisko 30 000 osób. Wśród ponad 100 wystawców, którzy prezentowali swoją działalność oraz własne produkty nie zabrakło stoiska firmowego Elewarr Sp. z o.o. oraz Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat wydarzenia można przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/o-wyzwaniach-w-rolnictwie-podczas-centralnych-targow-rolniczych
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szanse-rozwojowe-obszarow-wiejskich

Wszystkie zdjęcia są własnością Elewarr Sp. z o.o. oraz Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć bez zgody właścicieli.
Foto ZZZ Sp. z o. o.
Foto ZZZ Sp. z o. o.
Foto ZZZ Sp. z o. o.
Foto ZZZ Sp. z o. o.
Foto ZZZ Sp. z o. o.
Foto ZZZ Sp. z o. o.
Foto ZZZ Sp. z o. o.
Foto Elewarr Sp. z o. o.
Foto Elewarr Sp. z o. o.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z pracownikami ELEWARR Sp. z o.o. oraz z Zamojskimi Zakładami Zbożowymi Sp. z o.o. na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie, które odbędą się 31.01-02.02.2020r.
Z naszym kodem mają Państwo darmowe wejście na Targi!
Wystarczy wejść na stronę https://centralnetargirolnicze.pl/aktywuj/ i wpisać kod aktywacyjny: CTR2020147

Znajdą nas Państwo w Hali D, mapka poniżej

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:
Cialis NZ cialis generic nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra nz KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique