Aktualności

W wywiadzie, który Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o. dr Daniel Alain Korona udzielił portalowi www.swiatrolnika.info była mowa o sprzedaży udziałów w elewatorze Sieradz.

Myśmy nie sprzedali elewatora w Sieradzu, ponieważ nie mieliśmy elewatora w Sieradzu. My sprzedaliśmy niecałe 27% udziałów w tym podmiocie, które posiadaliśmy. Większość udziałów miał inny podmiot. W obiekcie tym swoje udziały mają również dwa inne podmioty – powiedział Prezes Zarządu Elewarr, tym samym dementując nieprawdziwie doniesienia medialne o spółce oraz tytuł jednego z artykułów „Korona sprzedał perłę Elewarru”. Dodał również, że we wspominanym artykule informacje nie są rzetelne. Wskazał m.in., że zdjęcie, które zostało dołączone do informacji nie przedstawia obiektu w Sieradzu tylko magazyn w Koronowie, którego właścicielem jest Elewarr Sp. z o.o. Mówił również:

Jak wynika ze sprawozdania zarządu elewatora Sieradz, skupowano ok. 7-8 tys. ton zbóż, co w stosunku do 1,85 mln ton zbóż w województwie łódzkim, nie wygląda znacząco. Jak mogliśmy powiększać powierzchnię magazynową Elewarru udziałami w elewatorze, którego pakiet większościowy należał do kogoś innego? 7-8 tys. ton w porównaniu do 1,85 mln ton to mniej niż 0,5 proc. więc to nie jest udział, który pozwala na kształtowanie rynku w województwie łódzkim. Co więcej, w silosach elewatora Sieradz przechowywano popiół.

Dr Daniel Alain Korona opowiedział szczegółowo o historii transakcji. Wskazał, że w 2013 roku powstała uchwała kierunkowa ówczesnych organów korporacyjnych Elewarru, mówiąca o tym, że należy sprzedać udziały w elewatorze w Sieradzu. Również w strategii spółki na lata 2017-2020, opracowanej i przyjętej przez były Zarząd Elewarr, którego Prezesem był Bogdan Drechna (dziś publicznie krytykuje sprzedaż udziałów w elewatorze Sieradz), została wskazana sprzedaż udziałów w elewatorze Sieradz. Strategię tą przyjęła zarówno Rada Nadzorcza, jak i Zgromadzenie Wspólników Elewarr Sp. z o.o.

My zrealizowaliśmy założenia strategii, które wcześniej zostały przyjęte. Powiem szczerze zgadzamy się z tym, że posiadanie udziałów w spółce, w której od 2006 roku Elewarr nie miał żadnej dywidendy, żadnego zysku, dla nas jest kompletnie nieopłacalne. Ze sprzedaży udziałów w elewatorze Sieradz uzyskaliśmy znacznie wyższą kwotę niż minimalnie przewidywaliśmy – powiedział dr Daniel Alain Korona

Całość wywiadu z Prezesem Elewarr Sp. z o.o. jest dostępna pod linkiem:
https://swiatrolnika.info/prezes-elewarru-sprzedal-udzialy


W programie "Polska na serio", który był realizowany 28 maja 2020 roku przez redaktor Ewę Zajączkowską-Hernik Prezes Zarządu Elewarr dr Daniel Alain Korona opowiadał o zakończonym postępowaniu sprawdzającym i kontrolnym, które w pierwszym kwartale 2020 roku dokonała Najwyższa Izba Kontroli.

NIK badał głównie sytuację finansową spółki, oceniał jej wpływ na rynek zbóż, a także poddał kontroli informacje medialne, które od kilku miesięcy pojawiały się. Dr Daniel Alain Korona zaznaczył , że przyczynę kontroli należy upatrywać w rożnych okolicznościach. Przypomniał, że w 2018 roku ówczesny Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział kontrolę Elewarr, więc miała ona charakter planowany. Z drugiej strony miały na nią wpływ różne artykuły prasowe. Prezes Zarządu podkreślił, że obecnie czeka na raport ostateczny, ale wystąpienia pokontrolne są najlepszymi dla firmy od 2010 roku.

Kontrola NIK nie stwierdziła żadnych fałszerstw, o których pisał Business Insider – dodał dr Daniel Alain Korona.

Całość wywiadu z Prezesem Elewarr Sp. z o.o. jest dostępna pod linkiem:
https://swiatrolnika.info/prezes-elewarru-sprzedal-udzialy


28 maja 2020 roku Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o. dr Daniel Alain Korona udzielił wywiadu portalowi www.swiatrolnika.info . Wśród wielu tematów, które były poruszane na antenie znalazły się kwestie tak aktualne jak koronawirus, czy susza. Mowa była również o kondycji finansowej spółki, a także o kłamstwach, które ostatnio pojawiały się w przestrzeni medialnej, a których celem była i do dziś jest dyskredytacja Elewarr.

Prezes Zarządu podkreślił, że na początku wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce zostały podjęte zdecydowane procedury bezpieczeństwa, które uchroniły pracowników Spółki przez zarażeniem się COVID-19. Wśród nich była m.in. decyzja o wstrzymaniu skupu, sprzedaży i wykonywaniu analiz laboratoryjnych. Większa część pracowników pracowała zdalnie, a w magazynach pozostała jedyna ta część, która odpowiadała za ich niezbędne funkcjonowanie.

Gdyby wtedy chociaż jeden pracownik się zaraził, to musielibyśmy zamknąć cały elewator, a mieliśmy podpisane kontrakty w zakresie wydawania towaru. To oznaczałoby ogromne straty dla Spółki – mówił dr Daniel Alain Korona.

W wywiadzie z redaktor Ewą Zajączkowską-Hernik Prezes Zarządu przypomina, że Elewarr jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Poza sprzedażą na wolnym rynku nabytego zboża, kukurydzy czy rzepaku, Elewarr przechowuje zboże Agencji Rezerw Materiałowych. Towar ten jest pod szczególną ochroną, gdyż na wypadek kryzysu stanowi podstawowy produkt spożywczy dla wszystkich Polaków. Dr Daniel Alain Korona podkreślał, że zboże agencyjne jest również zabezpieczone przed kradzieżami, które miały miejsce kilkanaście lat temu. Przypomniał m.in. Aferę Bondy, kiedy to wyparowało z różnych magazynów ok. 27 tys. ton zboża o wartości 11 mln zł.

W wywiadzie sporo poświęcono czasu zagadnieniu kondycji finansowej Elewarr Sp. z .o.o. Prezes Zarządu ocenić, że jest ona bardzo dobra.

Elewarr drugi rok z rzędu zamknie dodatnio swój wynik finansowy. Poprzednio miało to miejsce w latach 2011-2012. Zaciągnięty kredyt spłaciliśmy ponad 2 miesiące przed terminem, czyli w kwietniu, w zeszłym roku zrobiliśmy to w maju, Oceniam obecną kondycję Spółki na poziomie bardzo dobrym. Elewarr powoli wychodzi na prostą po poprzednich, długich latach, kiedy sytuacja była powiedzmy delikatna.

Całość wywiadu z Prezesem Elewarr Sp. z o.o. jest dostępna pod linkiem:
https://swiatrolnika.info/prezes-elewarru-sprzedal-udzialy
Prezes Elewarru, dr Daniel Alain Korona, w programie "Polska na serio" na łamach portalu SwiatRolnika.info mówił o sytuacji spółki w czasie pandemii koronawirusa.

Dr Korona w wywiadzie poprowadzonym przez red. Ewę Zajączkowską-Hernik wyjaśnił, co wykazała kontrola NIK w Elewarze, czym była podyktowana i czym sytuacja spółki różni się od tzw. faktów medialnych.

Z rozmowy z prezesem Elewarru dowiemy się z jakim wynikiem finansowym spółka kończy rok obrotowy 2019/2020.

Ponadto w programie o decyzjach prezesa Elewaru dotyczących sprzedaży elewatora w Braniewie i udziałów w sieradzkim elewatorze.

Obejrzyj cały wywiad z dr Danielem Alain Koroną, prezesem Elewarru: https://swiatrolnika.info/prezes-elewarru-sprzedal-udzialy
ELEWARR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78, 03 - 301 Warszawa,
Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork


ogłasza uruchomienie procedury na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„WYKONANIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH ELEWATORA BRANIEWO”

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Spółki ELEWARR
www.elewarr.com.pl/przetargi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjowało akcję „Odpoczywaj na wsi”, której celem jest zachęcenie wszystkich Polaków do spędzania weekendów i urlopów w obiektach agroturystycznych.

Apel do Polaków kilka dni temu wystosował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślał m.in., że korzystanie z oferty agroturystycznej to przejaw solidarności, budowanie więzi społecznych, przejaw współczesnego patriotyzmu konsumenckiego.

Całość wypowiedzi Pana Ministra można znaleźć poniżej:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odpoczywajmy-na-wsi

Elewarr Sp. z o.o. nie tylko popiera inicjatywę „Odpoczywaj na wsi”, ale zachęca wszystkich swoich partnerów do spędzania każdej wolnej chwili na wsi. Wielu rolników, którzy współpracują z naszą firmą, poza uprawą zbóż, rzepaku czy kukurydzy, prowadzi działalność noclegową. Ich obiekty agroturystyczne są dostępne przez cały rok, a ich standard jest na najwyższym poziomie. Korzystając z takiej formy odpoczynku możemy również otrzymać bon wakacyjny w wysokości 1000 zł, który rząd planuje wprowadzić, możemy poznać regionalną kuchnię, zwyczaje i kulturę. Jestem pewny, że odpoczywając na wsi jeszcze mocniej pokochamy polskie rolnictwo – mówi Daniel Alain Korona Prezes Elewarr Sp. z o.o.

Odpoczynek na polskiej wsi to sielanka, tradycja, kontakt z przyrodą, przestrzeń i zapach powietrza, który każdy rodzic może zafundować swojemu dziecku i sobie – dodaje Monika Parafianowicz Wiceprezes Elewarr Sp. z o o.

Więcej informacji, a także oferty obiektów agroturystycznych można znaleźć na stronie:
https://odpoczywajnawsi.pl/

To już 28 lat od powstania Spółki i jej aktywności na rzecz polskiego rolnictwa i współpracy z polskimi Rolnikami. Za te 28 lat istnienia, współdziałania i współpracy na krajowym rynku zbożowym Spółka w dniu dzisiejszym dziękuje.

W szczególności Spółka składa podziękowania Panu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu oraz Rolnikom i ich Rodzinom, którzy podejmowali się trudu pracy często w pocie czoła celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Aktualnie w tym trudnym okresie epidemii, ta właśnie praca polskiego rolnika, od którego pochodzi żywność, nabiera szczególnego znaczenia. Sens istnienia Spółki od lat wiąże się z powinnością m.in. zapewnienia rok w rok skupu produktów rolnych od polskich rolników.

Zarząd Spółki dziękuje pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy poprzez swoją codzienną pracę wnoszą wkład w rozwój i wiarygodność Spółki oraz w wypełnianie przez Elewarr sp. z o.o. misji działania na rzecz Państwa Polskiego, działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji w zakresie skupu, obrotu i przechowywania produktów rolnych.

Z okazji 28 Urodzin Elewarr sp. z o.o. Zarząd dziękuje wszystkim za dotychczasową współpracę i zaprasza do przyszłej współpracy!

Daniel Alain Korona

Monika Parafianowicz

Elewarr, zgodnie z decyzją Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego odpowiadając na potrzeby hodowców koni sportowych i ośrodków jeździeckich, zabezpieczył ​300 ton owsa dla koni utrzymywanych w drobnych ośrodkach jeździeckich.

Logistyką i dystrybucją owsa do potrzebujących zajmie się Ogólnopolski Zespół Wsparcia Branży Jeździeckiej. Wszelkich zainteresowanych prosimy o kontaktowanie się z Zespołem.

Koordynator Zespołu na kraj - Marcin Podpora - kontakt[at]pegazdziemiany.pl , tel. 798 433 434

Ogólnopolski Zespół Wsparcia Branży Jeździeckiej
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:
Cialis NZ cialis generic nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra nz KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique