Aktualności

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Zarząd Elewarr Sp. z o. o. podjął decyzję o wstrzymaniu skup zbóż oraz niewykonywaniu analiz laboratoryjnych podmiotom zewnętrznym do dnia 25 marca 2020r.
We wtorek 10 marca 2020 roku w Sielinku w powiecie nowotomyskim odbyło się ostatnie, dziewiąte spotkanie w ramach inicjatywy „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. We wszystkich wziął udział Elewarr.

„Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” to inicjatywa wielu państwowych podmiotów z rynku rolnego, które funkcjonują na terenie województwa wielkopolskiego. Jej celem jest zapoznanie rolników i mieszkańców wsi z najnowszymi trendami dotyczącymi prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich. Łącznie odbyło się dziewięć spotkań w: Marszewie, Ryczywole, Antoninie, Biskupicach, Krajenkach, Słupcy, Śremiu, Grabonogu i Sielinku. Ich formuła zakładała nie tylko prezentację poszczególnych instytucji oraz firm, ale przede wszystkim dyskusje panelową z rolnikami i mieszkańcami wsi. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli pracownicy Elewarr Sp. z o.o. Oddział w Gądkach.

Tegoroczna inicjatywa „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” udowodniła, że Elewarr jest marką samą w sobie. Nie tylko jesteśmy rozpoznawalni wśród rolników i mieszkańców wsi, ale otrzymywaliśmy wiele pozytywnych słów o naszej działalności. To ważne, gdyż na spotkaniach informowaliśmy także o różnych procesach inwestycyjnych wdrażanych do Spółki, czy też podawaliśmy informacje związane ze skupem zbóż i rzepaku. Ogromnie cieszy to, że polski rolnik chce współpracować z Elewarr, który w 100% jest polską Firmą z tradycjami – mówi Michał Kotkowski Dyrektor Oddziału Elewarr Sp. z o.o. w Gądkach.

Poza Elewarr Sp. z o.o. organizatorami spotkań w ramach cyklu „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” byli:
• Wielkopolskim Oddział Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• Wielkopolski Oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnicytwa,
• Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu,
• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu,
• Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu,
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,
• Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu.

Foto Elewarr Sp. z o. o.

Wszystkie zdjęcia są własnością Elewarr Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć bez zgody właścicieli.
W związku z dzisiejszą decyzją Prezesa Rady Ministrów dotyczącą imprez masowych informujemy, że II Ogólnopolski Dzień Promocji Elewarr, który miał odbyć się 18 kwietnia 2020 roku zostaje przełożony na inny termin. O nowej dacie naszego wydarzenia wkrótce Państwa poinformujemy.
W związku z zapytaniami dotyczącymi sprzedaży udziałów w spółce Elewator Sieradz sp. z o.o., informujemy że:

1. Strategia Elewarr sp. z o.o na lata 2017-2020 została przyjęta przez Zarząd w składzie Pan Bogdan Drechna i Pan Andrzej Mioduszewski w dniu 10 lutego 2017r., opiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą w składzie Pan Marcin Sutkowski, Pan Marek Komorowski i Pan Eugeniusz Muszyc, zatwierdzona przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Pana Łukasza Hołubowskiego uchwałą nr 11 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Ten dokument przewidywał w ramach koniecznej restrukturyzacji aktywów finansowych Elewarr, sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie Elewator Sieradz, w którym Elewarr posiadał 26,73% udziałów w kapitale zakładowym. Także aktualizacja Strategii przyjęta uchwałą z dn. 28 stycznia 2018 r. nr 1/18 przez zarząd Spółki w składzie Bogdan Drechna i Andrzej Mioduszewski przewidywała sprzedaż tych udziałów w ramach planowanej restrukturyzacji Spółki. Opracowanie i przyjęcie Strategii oraz Aktualizacji Strategii Spółki Elewarr na lata 2017-2020 zostało dokonane w okresie urzędowania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela.

2. Gdyby Zarząd pod prezesurą Bogdana Drechny uważał i miał wiedzę, że Elewator Sieradz był „perłą w Koronie” to dwukrotnie nie wpisałby zamiaru sprzedaży posiadanych przez Elewarr udziałów w Elewatorze Sieradz w Strategię i Aktualizację Strategii Elewarr sp. z o.o. na lata 2017-2020.

3. Zamieszanie wokół sprzedaży Sieradza i celowe wprowadzanie w błąd opinię publiczną zdaniem Spółki jest kolejną próbą przypisania absurdalnej odpowiedzialności obecnemu Zarządowi przez poprzedniego Prezesa Spółki Bogdana Drechnę, który dwukrotnie nie otrzymał absolutorium (za lata obrotowe 2017/2018 i 2018/2019), czyli akceptacji swego zarządzania przez Radę Nadzorczą w składzie wyżej wymienionym oraz przez Zgromadzenie Wspólników. Z niezrozumiałych względów od początku swojego odwołania, czyli od połowy grudnia 2018 roku, Pan Drechna permanentnie i w sposób nieuprawniony atakuje Spółkę, i obecnych członków Zarządu Spółki w prasie oraz przed różnymi organami instytucji publicznych. Obecnie Spółka podjęła kroki prawne w stosunku do Pana Bogdana Drechny.

4. Nieprawdą jest, że zbycie udziałów nastąpiło bez wymaganych zgód korporacyjnych (Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników). Nie jest prawdą również, by pominięto jakiekolwiek procedury obowiązujące w Spółce oraz że doszło do jakiegokolwiek pominięcia zainteresowanych polskich spółek w postępowaniu w sprawie sprzedaży udziałów w Elewatorze Sieradz.

5. Nieprawdą jest, że Elewarr miał większy wpływ na decyzje podejmowane przez Elewator Sieradz. Do informacji publicznej należy m.in. że Elewarr był udziałowcem mniejszościowym w Elewatorze Sieradz, nie otrzymywał dywidendy od kilkunastu lat, nie miał wpływu na wybór zarządu. Niezależnie od prawa pierwokupu posiadanego przez pozostałych udziałowców, nie mógł zbyć udziałów bez zgody Zarządu Elewator Sieradz (zgodnie z umową Spółki Elewator Sieradz), a tym samym zgodnie właśnie z Umową Spółki to Zarząd Elewator Sieradz miał głos decydujący odnośnie podmiotu nabywającego udziały i skorzystał z tego prawa nie wyrażając zgody na sprzedaż udziałów innym zainteresowanym spółkom i wskazując obecnego nabywcę. Uzyskana w trakcie negocjacji cena finalna sprzedaży udziałów była najwyższa ze wszystkich poprzednich ofert składanych w trakcie 2019 roku. Cena ta była znacząco wyższa niż wartość nominalna udziałów.

6. Sprzedaż udziałów w Elewator Sieradz była zasadna z uwagi na aktualnie zaplanowane i realizowane przez Elewarr remonty i inwestycje w zakresie rozbudowy posiadanej infrastruktury magazynowej.

29 lutego 2020 roku w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja pt: „Perspektywy dla polskiego rolnictwa”.

W wydarzeniu tym uczestniczyła także Elewarr Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Daniela Alain Korona, Wiceprezes Zarządu Panią Monikę Parafianowicz, Dyrektorów Oddziałów Pana Michała Kotkowskiego oraz Pana Wojciecha Tołkin-Żmijewskiego.

Wśród poruszanych tematów były m.in. kwestie dotyczące polityki rolnej w Unii Europejskiej, relacji rolnictwa z innymi gałęziami polskiej gospodarki czy ekologicznego rolnictwa. Można było również wysłuchać wykładów specjalistycznych m.in. dotyczących problemów i możliwości nawadniania upraw w obliczu zagrożenia suszą czy współczesnych technologii cyfrowych wykorzystywanych w uprawie zbóż i hodowli.

Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o. Daniel Alain Korona, w panelu dyskusyjnym, podkreślał działalność i znaczenie naszej Spółki na rodzimym rynku zbożowym. Prezes akcentował, że nasza Firma jest spółką z kapitałem państwowym i zwyczajowo jest postrzegana przez szeroki rynek jako Spółka skupująca zboże i rzepak od rolników. Spółka aktualnie ma za zadanie zapewnić skup i prowadzić obrót, ale też gwarantuje zapłacenie w ciągu maksymalnie 14 dni, pieniędzy rolnikom sprzedającym zboże w naszych magazynach. Gwarancja zapłaty pieniędzy na rzecz rolnika zgodnie z pisemną umową za pozostawiony w magazynie towar, wynika też z pewnej tradycji i misji przypisanej do działalności Elewarru na krajowym rynku rolnym.


W konferencji „Perspektywy dla polskiego rolnictwa” poza Elewarr Sp. z o.o. wzięli udział m.in.:
- Pan Janusz Wojciechowski – Komisarz UE ds. rolnictwa,
- dr lek. wet. Bogdan Konopka - Główny Lekarz Weterynarii,
- Pan Artur Soboń – Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,
- Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
- Tomasz Nowakowski – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Marcin Wroński – Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


Foto Elewarr Sp. z o. o.
Foto Elewarr Sp. z o. o.
Foto Elewarr Sp. z o. o.

Foto Elewarr Sp. z o. o.

Wszystkie zdjęcia są własnością Elewarr Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć bez zgody właścicieli.
W piątek 28 lutego 2020 roku w Słupcy odbyło się już szóste spotkanie w ramach inicjatywy „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”.

Dyrektor Oddziału Gądki Pan Michał Kotkowski, podczas wspólnego spotkania rolników z różnymi państwowymi instytucjami z sektora rolnego, opowiadał o działalności Elewarr Sp. z o.o. Prezentował on misję naszej Firmy, a także najbliższe plany inwestycje Oddziału w Gądkach. Nie zabrakło pytań dotyczących zbliżającego się skupu pszenicy i rzepaku.

Dziękujemy kolejny raz za zaproszenie na to wydarzenie, tak ważne dla całego sektora rolno-spożywczego w Wielkopolsce. Podziękowania kierujemy szczególnie dla parlamentarzystów: Pana Leszka Galemby i Zbigniewa Dolaty za pozytywne słowa o działalności naszej Spółki.


Foto Elewarr Sp. z o. o.
Foto Elewarr Sp. z o. o.

Wszystkie zdjęcia są własnością Elewarr Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć bez zgody właścicieli.
26 lutego 2020 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego poświęcona zbliżającemu się terminowi uruchomienia pilotażu Platformy Żywnościowej.

W wydarzeniu tym wziął udział Zarząd Elewarr Sp. z o.o., a także Dyrektorzy Oddziałów.

Więcej informacji o Platformie Żywnościowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rusza-platforma-zywnosciowa
Panie Redaktorze,
dotychczasowe Pana publikacje dot. Elewarru oparte są na insynuacjach, nie poparte żadnymi dowodami, a tzw. „anonimowi” informatorzy, gdyby przekazywali Panu prawdę, to nie obawialiby się ujawnienia swoich nazwisk publicznie i nie bali by się konsekwencji prawnych w związku z fałszywymi informacjami.
Zadawane przez Pana pytania świadczą o próbie przypisania członkom Zarządu i Spółce jakiejś odpowiedzialności, która jest absurdalna.
Nieprawdą jest zatem, że Pan zadaje trudne pytania i, że podaje do wiadomości publicznej fakty, które miały miejsce w Spółce.

Spółka po serii Pana artykułów i oszczerstwami, które zostały medialnie nagłośnione celem zdobycia czytelników, a które dotyczą zarówno spraw z kategorii tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również informacji szkalujących życie prywatne osób należących aktualnie do ścisłego kierownictwa Spółki, zamierza skierować kilka spraw na drogę postępowania karnego i cywilnego, celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób, które bezprawnie ordynarnie próbują pomawiać Spółkę i osoby zarządzające.

Z uprzejmości informuję w odpowiedzi na zadane przez Pana pytania i dzisiejszy e-mail do Spółki, że po przeprowadzonej przeze mnie rozmowie z pracownikami Centrali Spółki (poza nieobecnym), którzy są zbulwersowani nieuprawnionymi medialnymi atakami na Spółkę i Zarząd, nikt nie potwierdza, że widział, iż p. Monika Parafianowicz latach 2018-2019 jeździła samochodem należącym do innej instytucji niż Elewarr, co więcej nikt nie widział, żeby była przywożona oraz odwożona samochodem opisywanym przez Pana w artykule. Sama Pani Monika Parafianowicz stanowczo zaprzecza, że była przywożona i odwożona do Spółki Elewarr przez samochód należący do innej instytucji i zaprzecza, żeby kiedykolwiek była dysponentem samochodu o nr rej. WW5295E.

Informuję, że każdemu członkowi Zarządu Spółki z chwilą jego powołania oraz Dyrektorom Oddziałów Spółki, przysługuje samochód służbowy do celów tzw. mieszanych (służbowo-prywatnych), i taki stan trwa od wielu lat.

Informuję, że Pani Monika Parafianowicz spełnia warunki przewidziane w obowiązujących przepisach prawa do korzystania z samochodu służbowego.
24 lutego 2020 roku w Biskupicach w powiecie poznańskim wzięliśmy udział w spotkaniu z rolnikami w ramach inicjatywy „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”.

Poza stoiskiem firmowym profil działalności Elewarr Sp. z o.o. zaprezentował w swoim wystąpieniu Dyrektor Oddziału Gądki Pan Michał Kotkowski.

Dziękujemy za zaproszenie na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. Do zobaczenia w innych częściach województwa wielkopolskiego.

Poza Elewarr Sp. z o.o. w spotkaniu wzięli udział: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, koła łowieckie i wiele innych instytucji.

Foto Elewarr Sp. z o. o.
Foto Elewarr Sp. z o. o.
Foto Elewarr Sp. z o. o.

Wszystkie zdjęcia są własnością Elewarr Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć bez zgody właścicieli.
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:
Cialis NZ cialis generic nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra nz KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique