elewarr

ELEWARR Sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem gospodarczym ze 100%-owym udziałem Agencji Rynku Rolnego.
W Oddziałach Regionalnych posiada nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności 644 tysięcy ton.

Godziny otwarcia magazynów w okresie lipiec - sierpień 2016

Poniedziałek - Piątek godz. 7.00 -19.00.

Sobota 23.07.2016 r. godz. 7.00-18.00

(z wyjątkiem magazynów: W Ornecie, Bielsku Podlaskim,

Drobinie, Nowych Proboszczewicach).

W niedzielę 24.07.2016 r. w godz.7.00 - 15.00

otwarte będą następujące magazyny:

1. Malbork

2. Krupiec

3. Lubycza Królewska

4. Kępno

5. Gądki

6. Nowogród Bob.

Czytaj więcej...

Copyright © 2016 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: